Leerlingondersteuning

Onze deur staat altijd voor je open!

We willen graag dat het goed met je gaat op VMBO Maasland, maar soms kan het zijn dat het even niet goed loopt op school of thuis. Dan kun je met je mentor of docenten praten. Jouw mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders. Sommige leerlingen hebben meer ondersteuning nodig en dat is bij ons op school goed georganiseerd. Team Ondersteuning bestaat uit de ondersteuningscoördinator, leerlingcoach onderbouw, leerlingcoach bovenbouw, de leerlingbegeleider en de orthopedagoog. Daarnaast kunnen wij altijd de ondersteuning aanvragen van externe partijen zoals een onderwijsondersteuningsspecialist en een gezinsspecialist. Zij kunnen helpen bij leer- en gedragsproblemen of bij problemen op school of thuis.
Samen met jou en je ouders zoeken wij naar mogelijkheden.

Betrokkenheid

Leerlingen, ouders en docenten zijn op VMBO Maasland betrokken bij elkaar en bij de omgeving. Wij stimuleren dit contact dan ook.

Er zijn geplande contactmomenten met onze ouders, zoals tijdens de kennismakingsouderavond aan het begin van het schooljaar. Ook worden er diverse informatieve lezingen georganiseerd door onze ouderklankbordgroep en nodigen wij de ouders uit voor verschillende, door de leerlingen georganiseerde projecten. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders goed geïnformeerd zijn!

Integer

Integer is een chique woord voor eerlijk, oprecht en betrouwbaar zijn. Dit betekent dat wij, leerlingen, docenten en medewerkers er alles aan doen om te zorgen dat wij een school zijn waar iedereen zich veilig en gekend voelt. Wij zijn trots op de school, onze leerlingen en medewerkers. Wij zijn graag een voorbeeld voor elkaar!

Privacy convenant samenwerking onderwijs

Een ondersteuningsteam dat bestaat uit deskundigen adviseert de medewerkers op scholen om de beste ondersteuning te kunnen geven aan leerlingen die extra zorg of aandacht nodig hebben. Vanuit onze school neemt de ondersteuningscoördinator deel aan het ondersteuningsteam. Voor het zorgvuldig omgaan met gegevens van leerlingen en ouders werken wij volgens het Privacy convenant samenwerking onderwijs – gemeenten – jeugdhulp. 

Privacy Convenant gemeenten – onderwijs – jeugdhulp (PDF)

Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs Gemeenten Jeugdhulp

"We willen graag dat het goed met je gaat op VMBO Maasland"