VMBO Maasland

PTO/PTA & Examenzaken

PTO/PTA

In het PTO (Programma van Toetsing Onderbouw) wordt beschreven welke toetsen er in de onderbouw, klas 1 en 2, per vak gegeven worden, wat de weging per toets is en of deze toets herkanst mag worden.

In het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) wordt beschreven welke toetsen er in de bovenbouw, klas 3 en 4, per vak gegeven worden, wat de weging per toets is en of deze toets herkanst mag worden.

Examenzaken

In het derde leerjaar begint de examenperiode die 2 jaar zal duren.

Voor alle leerwegen zijn Nederlands, Engels, wiskunde en biologie de verplichte examenvakken.

– Een leerling die slaagt in de Gemengde Leerweg kan doorstromen naar niveau 4 van het MBO.
– Een leerling die slaagt in de Kaderberoepsgerichte Leerweg kan doorstromen naar niveau 3 of 4 van het MBO.
– Een leerling met een Basisberoepsgericht diploma kan doorstromen naar niveau 2 van het MBO.

Eindexamenreglement 2022-2024

Het eindexamenreglement 2022-2024 kan je hier als PDF formaat openen.