VMBO Maasland

PTO's en PTA's 2021-2022

In het PTO (Programma van Toetsing Onderbouw) wordt beschreven welke toetsen er in de onderbouw, klas 1 en 2, per vak gegeven worden, wat de weging per toets is en of deze toets herkanst mag worden.

Hiernaast vind je de PTO’s voor VMBO 1 en 2 voor het schooljaar 2021 – 2022.

In het PTA (Plan van Toetsing en Afsluiting) wordt beschreven welke toetsen er in de bovenbouw, klas 3 en 4, per vak gegeven worden, wat de weging per toets is en of deze toets herkanst mag worden.

Hiernaast vind je de PTA’s voor VMBO 3 en 4 voor het schooljaar 2021 – 2022.

Het voortgangsdossier (VD) voor leerjaar 3 en 4 vind je tevens in de rechterkolom.