VMBO Maasland
Foto leerlingen bij beeldende vorming op pagina schoolkosten

Ontwikkeling tijdens studiedag

Hebben de de leerlingen wéér een dag vrij? Zo dan… die plakken lekker een extra dagje aan de vakantie vast, hebben docenten niet al voldoende vakantie? Veel gehoorde geluiden wanneer leerlingen vrij zijn in verband met een studiedagen. Soms lijken het er veel, in werkelijkheid zijn het er bij Lentiz | VMBO Maasland drie.

Drie dagen waarin wij met ons team nadenken over onze visie op leren: wat gaat er goed en wat heeft er nog aandacht nodig? Ontwikkeling binnen de onderwijsteams, de vakgroep, het pedagogisch klimaat in de klas en onze professionele ontwikkeling staan centraal. Op deze manier houden wij het onderwijs van onze leerlingen hoog en blijven we verbeteren.

Vlak voor de meivakantie stond er zo’n studiedag op de planning. Naast dat er tijd ingepland was om met bovenstaande zaken bezig te zijn, werden er ook workshops georganiseerd:

🧠 workshop Formatief handelen

Dankzij formatief handelen krijgen leerlingen inzicht in waar zij staan en wat er nodig is om verder te komen. Formatief handelen heeft drie belangrijke kenmerken:

  1. Je weet wat je je leerlingen wilt laten leren, en leerlingen weten dat ook.
  2. Je peilt voortdurend wat een leerling al weet en begrijpt.
  3. Je gebruikt die feiten om de leerling verder te helpen in zijn leerproces.

Uiteindelijk wil je dat leerlingen zien waar ze staan ten opzichte van een leerdoel, en beseffen welke stappen ze kunnen zetten om dat doel te bereiken.

Alle collega’s gingen naar huis met een concreet actieplan waarmee zij doelgericht aan de slag kunnen voor effectievere lessen met een hogere leeropbrengst.

☘  Pedagogiek in de klas

Als het pedagogische klimaat in de klas goed is, voelen leerlingen zich gezien en serieus genomen. Dé basis om te leren en groeien. Met praktische tips en tools zijn we bijgespijkerd over wat werkt in de klas met alle verschillende leerbehoeften van leerlingen.

🎨 sneltraining mindmappen

Je kunt een tekst met behulp van mindmaps leren zodat je het én begrijpt én kan onthouden. Zo kan je sneller, leuker en handiger leren! Daar worden we allemaal beter van!

🤗 workshop ‘Werkplezier’.

Het is van belang dat we zelf de regie pakken op persoonlijke energievreters en energiegevers. Fijn als we daar zelf proactief in handelen. Ook dat werkt zich uiteindelijk uit in de kwaliteit van ons onderwijs.

Leerzame workshops tijdens een nuttige studiedag!

Terug naar het nieuwsoverzicht