VMBO Maasland

Aanmelden

Natuurlijk is het belangrijk om een keer bij ons binnen te lopen en de sfeer van onze school te proeven. Daarom organiseren we proeflesjes voor nieuwe leerlingen, Open Dagen en is er tevens een informatie-avond voor ouders.

Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar 2022-2023

Vanaf 1 februari 2022 staat het digitale aanmeldformulier voor u klaar op deze pagina. Heeft u vragen over het aanmelden? Mail uw vraag naar choendermis@lentiz.nl

Een aanmeldingsgesprek (alleen mogelijk op afspraak) duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats met minimaal één van de ouders. Wij maken alleen een afspraak met u voor een aanmeldingsgesprek wanneer het advies van de basisschool passend is bij onze school. Mocht tijdens het aanmeldingsgesprek blijken dat wij uw kind geen ontwikkelingsperspectief op onze school kunnen bieden, wordt u doorverwezen naar een andere, geschikte school. Binnen 6 weken na een volledige aanmelding berichten wij u of wij uw kind kunnen plaatsen op onze school.

Wat heeft u nodig bij het aanmeldingsgesprek:

 • Document met BSN-nummer van uw kind (ID-kaart of paspoort)
 • Het ingevulde en geprinte aanmeldingsformulier (wordt vooraf toegestuurd)
 • Dyslexie-, dyscalculieverklaring (indien aanwezig)

Voor de administratie zijn deze documenten noodzakelijk om de aanmelding volledig te maken.

Wil je graag naar onze school? Lees dan onderstaande informatie goed door.

Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Wij willen dat zo zorgvuldig mogelijk doen, zodat leerlingen de spannende overstap goed maken. Om deze reden hebben wij afspraken m.b.t. het aanmelden en inschrijven van leerlingen in deze toelatingsprocedure opgesteld.

Toelatingsprocedure voor schooljaar 2022-2023

Op Lentiz | VMBO Maasland kunt u uw kind aanmelden voor de volgende leerwegen (LWOO is bij iedere leerweg mogelijk):

 • VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
 • VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg
 • VMBO Gemengde leerweg
 • VMBO Theoretische leerweg (mavo+)

Voorrangscriteria:
Bij het aanmelden voor het eerste leerjaar krijgen, indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal plaatsen (125) op Lentiz | VMBO Maasland, de volgende leerlingen voorrang:

 • Leerlingen behorende tot het samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord.
 • Leerlingen die duidelijk voldoen aan de plaatsingscriteria voor LWOO of één van de leerwegen van het VMBO.
 • Leerlingen waarvan broers en zussen al op onze school zitten.
 • Leerlingen die aantoonbaar een bewuste keuze hebben gemaakt voor de school op basis van de sector groen.

Leerlingen met extra ondersteuning

 • Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn uitsluitend plaatsbaar wanneer de basisschool deze extra ondersteuning heeft aangevraagd bij Steunpunt Onderwijs.

Wanneer onze school voor de leerling niet het juiste, passende ontwikkelingsperspectief kan bieden, kan een leerling niet geplaatst worden.
Op Lentiz | VMBO Maasland kunnen niet geplaatst worden:

 • Leerlingen, van wie wij op grond van het onderwijskundig rapport en/of observaties van de leerling kunnen aannemen, dat de zorgstructuur van Lentiz | VMBO Maasland, zelfs binnen het LWOO, ontoereikend is.
 • Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte waarvoor de basisschool geen extra ondersteuning heeft aangevraagd.
 • Leerlingen met een advies praktijkonderwijs (PrO).
 • Leerlingen met advies LWOO+.
 • Leerlingen met advies groeiklas.
 • Leerlingen waarvan tijdens de gesprekken en/of observaties blijkt dat hij/zij geen affiniteit heeft met of geschikt zijn voor de door ons geboden praktijkvakken.
Met vmbo groen kun je alle mbo-opleidingen doen!