VMBO Maasland

De gezonde school

Catering volgens de richtlijnen van de Gezonde School

Wij vinden het belangrijk dat jij zelf gezond bent en blijft. En dat jij in een gezonde omgeving kunt leren. Ook in de kantine en de automaten kun je alleen gezonde producten krijgen.

Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

We  vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine automaten vooral gezondere keuzes biedt. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel en beleg) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt ook voor het aanbod in de automaten.

Naast het faciliteren van De Gezonde Schoolkantine bieden we binnenkort een hygiënisch watertappunt aan waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.

In het beleid van onze school is schriftelijk vastgelegd dat: