VMBO Maasland

Bijzonder verlof

Voor vakanties buiten de schoolvakanties geldt in algemene zin dat de school hiervoor geen toestemming (mag) verlenen. In enkele situaties geldt dat daarop een uitzondering gemaakt mag worden als de werkgever van één van de ouders aantoont dat vakantie in de schoolvakantie niet mogelijk is.
Een aanvraagformulier hiervoor kunt u opvragen bij de receptie vmbo.

Formulier vrijstelling schoolbezoek vakantie buiten schoolvakantie (PDF)

Aansluitend aan schoolvakanties mag de school geen toestemming verlenen. Als een kind rondom een willekeurige vakantie verzuimt dient de school dit direct te melden bij de afdeling leerplicht van uw gemeente. Als een kind ziek gemeld wordt aansluitend of voorafgaand aan een van de schoolvakanties, zal dit gecontroleerd worden. Mocht niet duidelijk zijn of een kind daadwerkelijk ziek is, of er is niemand thuis aanwezig, dan zal er ook melding gedaan worden bij de afdeling leerplicht. Mogelijk wordt er proces-verbaal tegen u opgemaakt door de leerplichtambtenaar.