LWOO

Voor leerlingen die een schooladvies hebben met leerwegondersteuning (LWOO) bieden wij verschillende mogelijkheden. Leerlingen met een basisadvies worden geplaatst in een kleine klas. Zij hebben een mentor die meerdere lessen verzorgd en die de leerlingen dus goed kent. De mentor stelt, eventueel met hulp van de Intern Begeleider, een handelingsplan op voor elke leerling. In dit plan staat welke onderwijsbehoefte een leerling heeft en wat er wordt gedaan om in deze behoefte te voorzien. Tijdens de eerste rapportavond wordt dit plan met leerling en ouders besproken.

Ook voor leerlingen met een kaderadvies met leerwegondersteuning ( LWOO) wordt door de mentor een handelingsplan gemaakt waarin de leerbehoefte inzichtelijk wordt gemaakt. Hierin staan de afspraken die met diverse docenten gemaakt zijn om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.  Deze leerlingen worden in grotere reguliere groepen geplaatst.