Floracollege

Leerwegen

Indeling klassen

Stamgroepen
De leerlingen worden op onze school in stamgroepen ingedeeld. Dit zijn heterogene groepen, dus alle niveaus zitten door elkaar. Ze volgen gezamenlijk de praktische vakken, zoals de dagstart, lichamelijk opvoeding, kunst, pso, etcetera. Het uitgangspunt voor de indeling van de stamgroepen is 20 à 21 leerlingen per stamgroep.

Instructiegroepen
De leerlingen worden ook verdeeld over instructiegroepen. Dit zijn homogene groepen , dus zitten leerlingen met hetzelfde niveau bij elkaar. Ze volgen gezamenlijk theorievakken als Nederlands, Engels en wiskunde. De leerling werkt voor ieder vak op het eigen niveau; het kan dus zo zijn dat een leerling voor wiskunde op kader niveau werkt, maar voor Nederlands op mavo niveau.