Leerwegen

Indeling klassen

Heterogene stamgroepen
Leerlingen worden, na een uitgebreide en zorgvuldige screening, geplaatst in een heterogene stamgroep. In de stamgroep zitten leerlingen met basis, kader en gt-tl (mavo)-adviezen. Zij volgen gezamenlijk de volgende vakken: stamgroepuur, lichamelijke opvoeding, kunst, PSO (praktische sector oriëntatie), mens en natuur en de verwerkingsles.

Clustergroepen
Er vindt differentiatie plaats middels clustergroepen waarbij leerlingen voor de vakken wiskunde, Nederlands, mens en maatschappij en Engels het vak volgen op het niveau dat het beste bij hen past. Hierdoor kan de leerling één of meerdere vakken op een ander niveau doen en zo de nodige uitdaging krijgen.

Diploma
Middels een uitgebreid ontwikkel- en determinatieproces wordt tweemaal per jaar per leergebied bepaald of het niveau nog bij de leerling past. Hiermee willen we het kansrijk adviseren van het basisonderwijs een vervolg geven en de leerling de kans bieden om zich maximaal te ontwikkelen. Hierdoor bieden we de leerling de mogelijkheid om een diploma te halen met één of meerdere vakken op een hoger niveau of helemaal op een hoger niveau. Eind leerjaar 3 wordt het definitieve niveau van de leerling bepaald.