VMBO Maasland

OKG

Ouderklankbordgroep VMBO Maasland

Er is een ouderklankbordgroep die zes keer per jaar op school vergadert. Ouders praten hierin met de school over algemene, schoolse zaken die hen bezighouden. Ouders die in de oudergeleding van de ondernemingsraad (OR) willen, dienen eerst zitting te nemen in de OKG en worden daaruit gekozen voor de OR. Iedere twee jaar wordt er een oudertevredenheidsenquête afgenomen en besproken in de OKG. 

U kunt zich altijd aanmelden voor de OKG.

De OKG is bereikbaar via: ouderklankbordgroep-mlv@lentiz.nl

Met vmbo groen kun je alle mbo-opleidingen doen!