Burgerschap: Samen leven kun je leren!

VLAARDINGEN Op het Geuzencollege Holy is van dinsdag 22 februari tot en met vrijdag 25 februari de jaarlijkse praktijkweek Taal & Burgerschap. Burgerschap zit verweven in ons onderwijs, onderwijs met hoofd, hart en handen. In deze week speelt het hart de hoofdrol.

Een week zonder leerboeken, maar leren van gastsprekers, musea en monumenten, beeld en onderlinge gesprekken. Het gaat erom dat ze leren samen leven met anderen en hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Persoonsvorming op basis van zelf nadenken over belangrijke zaken en ook over wie ze zelf zijn staat voorop. Ze kunnen zo, nu en later, op hun eigen manier sociaal en betrokken hun rol vervullen in de samenleving.

Rolmodellen komen in de eerste klas aan de orde in een ballonnendebat: wie inspireert jou? Verder is er ook aandacht voor sociale media. Hoe kun je daar veilig mee omgaan? De rechten van de jongeren staan centraal bij het onderdeel Mensenrechten. Ook de Vlaardingse geschiedenis is belangrijk als het gaat om burgerschap, in een les over de Geuzenpenning komt die aan de orde. In een samenleving waarin ook leerlingen te maken met ongelijke kansen kijken we bij filosofie naar gelijke kansen. En er staat nog heel veel meer op het programma, zoals het bekijken van een ‘movie that matter’ in de VUE bioscoop, een bezoek aan museum Voorlinden, een klimaatopdracht en een les muziek over het vieren van vrijheid.

Klas 2 gaat de jaarlijkse vrijhedenwandeling doen door Vlaardingen. Wat betekent vrijheid voor ons en jou in de Nederlandse en ook Vlaardingse samenleving? Welke monumenten in Vlaardingen zijn gekoppeld aan vrijheid en mensenrechten? Aandacht voor vooroordelen en gelijke rechten zal er ook zijn in een les over Anne Frank. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan: wat houdt dat in voor jou als leerling en welke keuzes maak je? De film Freedom Writers wordt vertoond, waarin een docent haar leerlingen inspireert en een toekomst geeft.

Binnen Taaldorp gaan de leerlingen praktisch aan de slag met talen. Zonder taal kun je immers niet goed deelnemen aan de maatschappij waarin je je begeeft. Lezen is een speerpunt om jongeren betere kansen te bieden.

En hoe leuk is het om een kijkje achter de schermen te mogen nemen van het Delta hotel, dat een belangrijke rol vervult in de Vlaardingse samenleving!

Omzien naar elkaar en respect voor elkaar in welke samenleving dan ook vindt iedereen belangrijk als je ernaar vraagt. En dat is wat de leerlingen in zo’n week hopelijk nog iets meer meekrijgen. Samen leven kan je leren! Dat is de slogan bij deze week.

Terug naar het nieuwsoverzicht