Begeleiding voor jou!

Elke Lentiz-school heeft veel aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Bij jou op school kun je met vragen terecht bij de docent of de mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders. Voor leerlingen met specifieke problemen staat het zorgteam klaar. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, de interne begeleiders, de counselor, de schoolmaatschappelijk werker en de orthopedagogen. Zij ondersteunen de leerlingen bij leer- en gedragsproblemen, pestproblematiek, faalangst en persoonlijke problemen of problemen in de thuissituatie.

Vraag jouw school voor begeleidingsadvies, sociaal-emotionele begeleiding, begeleiding bij een handicap of studie- of loopbaanbegeleiding.