Social media

Lentiz is ook actief op social media. Hiernaast vind je enkele links naar (corporate) social mediakanalen van Lentiz.

Wil je een specifieke school volgen op social media? Ga dan naar de website van de betreffende school.

Lentiz onderwijsgroep is zich ervan bewust dat sociale media zoals Twitter, Snapchat, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn een onlosmakelijk onderdeel zijn van de huidige samenleving en de leefomgeving van haar leerlingen en hun ouders. Ze bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Lentiz onderwijsgroep en de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken. Van belang is daarbij te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school, docenten, leerlingen en andere betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Social media protocol
Lentiz onderwijsgroep ziet het (mede) als haar verantwoordelijkheid leerlingen en studenten te leren de voordelen van de sociale media te benutten, maar ook om de nadelen bespreekbaar te maken en zoveel mogelijk te beperken.

Essentieel is dat, net als in andere vormen van communicatie, Lentiz onderwijsgroep en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

Lentiz onderwijsgroep vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en gebruik maken van de mogelijkheden ze in de communicatie en de leerontwikkeling in te zetten.

Om deze positieve elementen te waarborgen en mogelijke schadelijke effecten te voorkomen heeft de Lentiz onderwijsgroep dit protocol opgezet om daarvoor een kader en richtlijnen te geven.

Social media kanalen