SCOOL is een samenwerkingsverband tussen vier onderwijspartners, om moderne en vakbekwame docenten op te kunnen leiden die klaar zijn voor de toekomst!

Vier partners, één visie: de SCOOL opleidingsschool

Moderne, vakbekwame docenten opleiden

We leven in een snel veranderende tijd. Op veel manieren is de maatschappij in beweging. Het onderwijs heeft de taak jonge mensen hierop voor te bereiden en ze te leren hoe ze in deze dynamische maatschappij hun weg kunnen vinden. Ze moeten de vaardigheden ontwikkelen om hun eigen toekomst te beïnvloeden, ondernemend zijn en leren hoe ze zelf een deel van hun leven kunnen ontwerpen.

Om zo jonge mensen te kunnen opleiden, wordt van docenten meer gevraagd dan kennisoverdracht alleen. Ze moeten op een ondernemende en ontwerpende manier gestalte geven aan hun beroep. Docenten dienen oog te hebben voor de wereld om de school en de jongere heen, moeten kunnen (samen)werken met bedrijven en instellingen en op een ondernemende wijze lesstof ontwikkelen die aansluit op de wensen van de samenleving.

Vanuit de ambitie om deze moderne en vakbekwame docenten op te leiden, hebben vier onderwijspartners zich verenigd binnen de SCOOL opleidingsschool.

Bekijk het SCOOL-opleidingsboekje voor meer informatie voor docenten in opleiding >>

SCOOL staat voor: Samen Contextrijk, Ontwerpend, Ondernemend Leren.

De partners zijn:

De samenwerking bestaat al langer, de naam SCOOL wordt vanaf 1 september 2020 gevoerd. Vanaf die datum zal deze site gevuld worden met steeds meer informatie.

Meer informatie?

Wil je nu al meer informatie of heb je een vraag, stuur dan een mail aan hvisser@lentiz.nl
Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk dan sturen we deze door naar een van de contactpersonen die je verder kan helpen.