Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Soms lukt het je niet goed alleen en lijkt je diploma nog heel ver weg. Dan is er het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Het LWOO helpt je toch je diploma te behalen of door te stromen naar het vervolgonderwijs. Je zit in een kleine groep, werkt veel alleen, in je eigen tempo en je kunt hulp inroepen wanneer je wilt. Zo presteer je toch op jouw niveau.

Persoonlijke begeleiding

De begeleiding in het LWOO is heel persoonlijk en direct. Leerlingen en docenten leren elkaar goed en snel kennen Hiermee scheppen we een sfeer waarin je je veilig en prettig voelt en je durft te ontwikkelen. Daarom besteden we veel aandacht aan een goede groepsvorming. Sleutelwoorden zijn: samenwerken, voor elkaar opkomen en elkaar vertrouwen geven. Slaag je toch niet voor je diploma, dan helpen we je zoveel mogelijk certificaten te halen. Daarmee kun je verder in het vervolgonderwijs.

Op tijd aanmelden

Om mee te doen met het LWOO moet je aan best wel wat voorwaarden voldoen. Er zijn verschillende onderzoeken nodig en dat kost tijd. Daarom moet je je zo vroeg mogelijk aanmelden voor het LWOO. Meld je je pas in juni aan, dan kan een definitieve beslissing wel tot september duren.