Financiën

Onderwijs kost geld. Een groot deel wordt door de overheid bekostigd. Een klein deel wordt bij de ouders/verzorgers van leerlingen/studenten, of bij de student zelf als deze ouder is dan 18 jaar, in rekening gebracht. Hoe groot deze bijdrage is, hangt van verschillende factoren af.

Voortgezet onderwijs

De school zorgt ervoor dat de kosten voor het onderwijs zo laag mogelijk blijven. Er zijn echter elk jaar onderwijsactiviteiten die extra kosten met zich meebrengen. Om die reden wordt aan ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. In de schoolgids van jouw school staat een uitgebreid overzicht van alle kosten.

MBO

Lesgeld en cursusgeld
Doorgaans betaal je lesgeld aan het Rijk en cursusgeld aan de school. Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder bent of je bent gehuwd (of gehuwd geweest) dan ben je als student lesgeldplichtig. Het cursusgeld dat je aan de school betaalt, verschilt per opleiding.

Tegemoetkoming studiekosten en studiefinanciering
Het is mogelijk dat je in aanmerking komt voor studiefinanciering. Vraag daarvoor meer informatie bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl) of laat je informeren door de leerlingenadministratie van je school.