Coronavirus

Laatste update 27-05-2020

Vanaf 2 juni 2020 gaan alle middelbare scholen in Nederland stap voor stap weer open, ook de scholen van Lentiz in het voortgezet onderwijs. De mbo-scholen gaan vanaf 15 juni gedeeltelijk open.

De scholen hebben de leerlingen/studenten en de ouders/verzorgers geïnformeerd over wie wanneer naar school gaat. We houden 1,5 meter afstand van elkaar: leerlingen onderling en docenten en ondersteunend personeel. Dit betekent dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn en, als je volgens je rooster niet op school wordt verwacht, je ook niet op school mag zijn.

Onze scholen doen er alles aan om in deze bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop. Er zijn op alle scholen veiligheids-, gedrags- en hygiënemaatregelen getroffen volgens de basisregels van de Rijksoverheid. Lentiz volgt het protocol voortgezet onderwijs, het protocol richtlijnen mbo en de richtlijnen van het RIVM.

Wij beseffen dat de maatregelen veel impact hebben op de manier waarop leerlingen en docenten met elkaar om kunnen gaan op school en lessen gegeven kunnen worden. We leven in onzekere tijden en dit vraagt een grote mate van aanpassingsvermogen van iedereen. We wensen je veel succes en sterkte komende tijd en hopen dat leerlingen en docenten elkaar in goede gezondheid en met gepaste afstand op school kunnen treffen.

Hieronder vind je een aantal vraag- antwoordcombinaties. Heb je meer of andere vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je school.

 

Vragen en antwoorden over het coronavirus en onze scholen

  • Ik ben eindexamenkandidaat. Wanneer hoor ik of ik geslaagd ben?

    Voor eindexamenkandidaten is deze tijd extra spannend. Op 4 juni wordt officieel vastgesteld of je geslaagd bent en of je gebruik moet maken van eventuele herkansingen. Je wordt in de loop van die dag ingelicht over of je geslaagd bent.

  • Wat houden de hygiënemaatregelen op school in?

    Onze Lentiz-scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

    Dit houdt in dat bij de ingang, bij elk toilet en in elk lokaal desinfecterende handgel en oppervlaktesprays aanwezig zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van doorzichtige beschermingsschermen in de scholen. In het lokaal staan de werkplekken op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays om de tafels mee schoon te maken.

    De eigen werkplekken van leerlingen en docenten in het lokaal zullen voor en na gebruik te worden ontsmet. Het kan zijn dat de docent en leerling dit zelf ter plekke met een oppervlaktespray moeten doen. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Instructies hierover volgen op school.

    Verder geldt op alle scholen dat leerlingen en personeelsleden geen leermiddelen van en aan elkaar lenen. Ook worden er door docenten zo min mogelijk materiaal uitgedeeld. Vanzelfsprekend worden de Lentiz-scholen dagelijks intensief schoon gemaakt.

  • Waar moet je rekening mee houden bij aankomst op en vertrek van school?

    Om de spreiding van leerlingen mogelijk te maken en de drukte op het schoolplein te verminderen zijn er verschillende begin- en eindtijden van lessen voor leerlingen. Er staan een of meerdere personeelsleden (of leerlingen bovenbouw) bij de ingang om de leerlingenstroom te begeleiden en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Bij de ingang staat een hygiënezuil met desinfectie-gel voor de handen.

    We hanteren hierbij de volgende regels:

    • Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein.
    • Alle leerlingen gebruiken de vaste looproutes naar fietsenkelders/stallingen.
    • De fietsers nemen in vakken plaats, zodat ze gefaseerd en op afstand van elkaar hun fiets kunnen stallen en weer ophalen.
  • Hoe verlopen de pauzes, het eten en drinken en het contact in de gangen?

    Binnen de school zijn er looppaden en looproutes aangebracht om 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te kunnen reguleren. Op het schoolplein zal de routing (waar ga je naar binnen) staan aangegeven en de leerlingen ontvangen er instructies. Ook is er een intensieve begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de lunchmomenten. Alle deuren in het gebouw staan open, zodat deurklinken niet gebruikt hoeven te worden.

    We hanteren hierbij de volgende regels:

    • Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de docenten wisselen.
    • Kluisjes worden niet gebruikt, de lesmaterialen hebben de leerlingen in hun tas in het lokaal bij zich.
    • De leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal. Jassen worden door de leerlingen in het lokaal aan de achterkant van hun stoel gehangen.
    • Er is slechts één leerling per toilet toegestaan (voor de deur staat handgel om voor en na het bezoek de handen te ontsmetten)
    • De catering, de aula en de automaten zijn gesloten voor de leerlingen. Leerlingen dienen hun eigen eten en drinken mee te nemen.
  • Hoe is het vervoer van en naar scholen geregeld?

    We vragen leerlingen om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer en zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen, of je te laten brengen door een ouder/verzorger. Hierbij wordt ouders/verzorgers gevraagd om buiten het schoolplein te blijven en niet in de school te komen. Dit geldt ook voor leerlingen die buiten een straal van 8 km van school wonen. Lukt dit niet, neem dan contact op met je mentor. Ook het onderwijspersoneel wordt verzocht om het openbaar vervoer te mijden. Als het niet anders kan en je vanaf 1 juni reist met het openbaar vervoer, vergeet dan niet dat een mondkapje verplicht is.

  • Gaat de schoolexcursie of het schoolreisje nog door?

    Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.

  • Hoe gaat het met mijn stage?
    • Stages gaan door zolang de leerling/student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de leerling/student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat.
    • Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de leerling/student zich ziek bij school en/of stagebedrijf.
  • Hoe verloopt het contact met ouders/verzorgers en school?

    Er is de komende tijd geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s). De oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats. Ouders hoeven dan niet aanwezig te zijn in het schoolgebouw en op het plein, alleen als hier noodzaak voor is.

    Voor vragen verwijzen wij jou of je ouders door naar de eigen Lentiz-school.

  • Wat als ik klachten heb?

    De RIVM-richtlijnen zijn leidend.

    Naar huis sturen:

    • Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis nadat ouders/verzorgers telefonisch zijn ingelicht. Ook broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
    • Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.

    Thuisblijven:

    • Leerlingen met corona gerelateerde klachten (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven thuis.
    • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
    • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van onderwijs op school. Het advies van de (huis)arts is daarin leidend.
    • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van onderwijs op school. Het advies van de (huis)arts is daarin leidend.
    • Medewerkers met corona gerelateerde klachten (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven thuis.
    • Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
  • Wat als leerlingen zich niet aan de regels houden?

    Leerlingen die zich niet houden aan de 1.5 meter-afstand of andere veiligheids-, gedrags- en/of hygiëne-maatregelen kunnen door de directie naar huis worden gestuurd. Er wordt nadrukkelijk verzocht om alleen naar school te komen als dit in je lesrooster staat.

  • Wanneer kan ik getest worden op het coronavirus?

    Voor de Lentiz-scholen: Geuzencollege, Groen van Prinstererlyceum, LIFE College, Reviuslyceum en Revius Mavo, MBO Barendrecht, MBO Oostland, MBO Middelharnis kun je voor informatie over testen terecht op de website van GGD Rijnmond.

    Voor de Lentiz-scholen: Maasland, Dalton MAVO/ Het Groene Lyceum, MBO Westland, Floracollege kun je voor informatie over testen terecht op de website van GGD Haaglanden.

    • Bij een ongewoon aantal studenten en medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD.
    • Testen voor medewerkers zijn laagdrempelig beschikbaar. Testbeleid medewerkers: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19/
      – Medewerkers met Corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid. Medewerkers met klachten nemen contact op met de arbo-arts. Is deze er niet meld je dan bij de regionale GGD.
      – De arts beoordeelt op basis van de RIVM LCI richtlijn COVID-19 of je wordt doorverwezen naar een testlocatie van de GGD.
      – Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).
    • Studenten met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met (indien nodig) toestemming van ouder(s)/verzorger(s), cf. het landelijk testbeleid.
  • Wat kan ik zelf doen om klachten en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

    Bekijk hier de hele Factsheet ‘Basisregels voor iedereen‘ van de Rijksoverheid van 19 mei.

  • Ben je op zoek naar meer informatie?

    Voor meer informatie over buitenlandreizen:

    https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/reisadviezen-voor-landen-of-gebieden-waar-het-coronavirus-is-gevonden

    Vragen en antwoorden over het coronavirus op de website van de Rijksoverheid:
    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

    RIVM:
    www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

    GGD: