Coronavirus

Laatste update 01-07-2020

Sinds 2 juni 2020 zijn alle middelbare scholen in Nederland stap voor stap weer open, ook de scholen van Lentiz in het voortgezet onderwijs. De mbo-scholen zijn sinds 15 juni gedeeltelijk open.

Sinds 1 juli zijn de maatregelen voor voortgezet onderwijs versoepeld. Het voortgezet onderwijs gaat na de zomervakantie volledig open en sinds 1 juli hoeft er tussen leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. De 1,5 meter afstand blijft wel gelden tussen leerlingen en docenten.

Alle mbo’s krijgen na de zomervakantie meer ruimte voor onderwijs op school. Hierbij moeten de studenten wel 1,5 meter afstand houden.

Onze scholen doen er alles aan om in deze bijzondere omstandigheden zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen. De veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staat voorop. Er zijn op alle scholen veiligheids-, gedrags- en hygiënemaatregelen getroffen volgens de basisregels van de Rijksoverheid. Lentiz volgt het protocol voortgezet onderwijs, het protocol richtlijnen mbo en de richtlijnen van het RIVM.

Wij beseffen dat de maatregelen veel impact hebben op de manier waarop leerlingen en docenten met elkaar om kunnen gaan op school en lessen gegeven kunnen worden. We leven in onzekere tijden en dit vraagt een grote mate van aanpassingsvermogen van iedereen. We wensen je veel succes en sterkte komende tijd en hopen dat leerlingen en docenten elkaar in goede gezondheid en met gepaste afstand op school kunnen treffen.

Hieronder vind je een aantal vraag- antwoordcombinaties. Heb je meer of andere vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met je school.

 

Vragen en antwoorden over het coronavirus en onze scholen

 • Wat houden de hygiënemaatregelen op school in?

  Onze Lentiz-scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.

  Dit houdt in dat bij de ingang, bij elk toilet en in elk lokaal desinfecterende handgel en oppervlaktesprays aanwezig zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van doorzichtige beschermingsschermen in de scholen. In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays om de tafels mee schoon te maken.

  De eigen werkplekken van leerlingen en docenten in het lokaal zullen voor en na gebruik te worden ontsmet. Het kan zijn dat de docent en leerling dit zelf ter plekke met een oppervlaktespray moeten doen. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Instructies hierover volgen op school. Voor mbo’s geldt dat leerlingen 1,5 meter afstand moeten houden. Sinds 1 juli is dit niet meer het geval voor het voortgezet onderwijs. Leerlingen en docenten moeten nog wel afstand houden.

  Verder geldt op alle scholen dat leerlingen en personeelsleden geen leermiddelen van en aan elkaar lenen. Ook worden er door docenten zo min mogelijk materiaal uitgedeeld. Vanzelfsprekend worden de Lentiz-scholen dagelijks intensief schoon gemaakt.

 • Waar moet je rekening mee houden bij aankomst op en vertrek van school?

  Om de spreiding van leerlingen mogelijk te maken en de drukte op het schoolplein te verminderen zijn er verschillende begin- en eindtijden van lessen voor leerlingen. Bij de ingang staat een hygiënezuil met desinfectie-gel voor de handen.

  We hanteren hierbij de volgende regels:

  • Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein.
  • Alle leerlingen gebruiken de vaste looproutes naar fietsenkelders/stallingen.
  • Voor mbo-studenten: de fietsers nemen in vakken plaats, zodat ze gefaseerd en op afstand van elkaar hun fiets kunnen stallen en weer ophalen. Voor vo-leerlingen geldt dat zij sinds 1 juli geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar hoeven houden.
 • Hoe verlopen de pauzes, het eten en drinken en het contact in de gangen?

  Binnen de school zijn er looppaden en looproutes aangebracht om 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te kunnen reguleren. Op het schoolplein zal de routing (waar ga je naar binnen) staan aangegeven en de leerlingen ontvangen er instructies. Ook is er een intensieve begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de lunchmomenten. Alle deuren in het gebouw staan open, zodat deurklinken niet gebruikt hoeven te worden.

  We hanteren hierbij de volgende regels:

  • Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen, de docenten wisselen.
  • Kluisjes worden niet gebruikt, de lesmaterialen hebben de leerlingen in hun tas in het lokaal bij zich.
  • De leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal. Jassen worden door de leerlingen in het lokaal aan de achterkant van hun stoel gehangen.
  • Er is slechts één leerling per toilet toegestaan (voor de deur staat handgel om voor en na het bezoek de handen te ontsmetten)
  • De catering, de aula en de automaten zijn gesloten voor de leerlingen. Leerlingen dienen hun eigen eten en drinken mee te nemen.
 • Hoe is het vervoer van en naar scholen geregeld?

  We vragen leerlingen om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer en zoveel mogelijk op de fiets naar school te komen, of je te laten brengen door een ouder/verzorger. Hierbij wordt ouders/verzorgers gevraagd om buiten het schoolplein te blijven en niet in de school te komen. Dit geldt ook voor leerlingen die buiten een straal van 8 km van school wonen. Lukt dit niet, neem dan contact op met je mentor. Ook het onderwijspersoneel wordt verzocht om het openbaar vervoer te mijden. Als het niet anders kan en je reist met het openbaar vervoer, vergeet dan niet dat een mondkapje verplicht is.

 • Gaat de schoolexcursie of het schoolreisje nog door?

  Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door.

 • Hoe gaat het met mijn stage?
  • Stages gaan door zolang de leerling/student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de leerling/student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat.
  • Bij gezondheidsklachten zoals aangegeven door het RIVM, meldt de leerling/student zich ziek bij school en/of stagebedrijf.
 • Hoe verloopt het contact met ouders/verzorgers en school?

  Er is de komende tijd geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s). De oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats. Ouders hoeven dan niet aanwezig te zijn in het schoolgebouw en op het plein, alleen als hier noodzaak voor is.

  Voor vragen verwijzen wij jou of je ouders door naar de eigen Lentiz-school.

 • Wat als ik klachten heb?

  De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Sinds 1 juni kan iedereen getest worden op het coronavirus.

  Zie ook de Vraag-antwoord-combinatie ‘Hoe kan ik getest worden op het coronavirus?’

  Naar huis sturen:

  • Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis nadat ouders/verzorgers telefonisch zijn ingelicht. Ook broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
  • Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.

  Thuisblijven:

  • Leerlingen met corona gerelateerde klachten (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven thuis.
  • Leerlingen met klachten worden getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van onderwijs op school. Het advies van de (huis)arts is daarin leidend.
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van onderwijs op school. Het advies van de (huis)arts is daarin leidend.
  • Medewerkers met corona gerelateerde klachten (koorts, verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen) blijven thuis.
  • Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
 • Hoe kan ik getest worden op het coronavirus?

  Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

  We handelen naar de richtlijnen van de Rijksoverheid, hoe te handelen voor testen. Zie de stappen hieronder. Zie ook het instructiefilmpje van de overheid.

  Je hebt milde klachten die passen bij het coronavirus. Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

  Stap 1: Maak een afspraak

  • Maak een afspraak om je te laten testen bij jou in de buurt. Bel 0800-1202
   Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Je vindt je BSN op je paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of loonstrook.
  • Je krijgt eerst een korte uitleg en vervolgens een medewerker aan de lijn.
   De telefonisch medewerker is geen arts. Hij of zij geeft geen medisch advies en beantwoordt
   geen medische vragen.
  • Geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer.
   De medewerker helpt je om een afspraak te maken.
   Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS en e-mail.
  • Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

  Stap 2: Laat je testen!

  • Kom op de afgesproken tijd naar de testlocatie.
   Neem je identiteitsbewijs en de afspraakbevestiging mee.
  • Volg de aanwijzingen van het personeel op.
  • Met een watttenstaafje wordt er wat slijm achter uit je keel en neus gehaald.
   Je hoeft niet te betalen voor deze test.

  Stap 3: De uitslag

  • Na de test ga je direct naar huis. Ga niet naar buiten, tot je de uitslag hebt ontvangen.
   Je wordt zo snel mogelijk gebeld over het resultaat van de test.
  • Worden je klachten erger?
   Neem dan contact op met je huisarts.

  Voor meer informatie voor Lentiz-scholen: Geuzencollege, Groen van Prinstererlyceum, LIFE College, Reviuslyceum en Revius Mavo, MBO Barendrecht, MBO Oostland, MBO Middelharnis, zie website van GGD Rijnmond.

  Voor meer informatie voor de Lentiz-scholen: Maasland, Dalton MAVO/ Het Groene Lyceum, MBO Westland, Floracollege, zie website van GGD Haaglanden.

  • Bij een ongewoon aantal studenten en medewerkers met klachten neemt de school contact op met de GGD.

  Meer informatie over testen vind je ook op deze posters van de Rijksoverheid:

  Hoe maak je een afspraak om te testen

  Wat moet je doen als je vermoed dat je het virus hebt

  Wat te doen bij klachten zoals verkoudheid, hoesten over verhoging?

 • Wat als leerlingen zich niet aan de regels houden?

  Voor mbo-studenten geldt dat zij 1,5 meter afstand moeten houden. Voor vo-leerlingen is dit sinds 1 juli niet meer het geval. Wel moet er afstand worden gehouden tussen leerlingen en docenten.

  Leerlingen die zich niet houden aan de 1.5 meter-afstand of andere veiligheids-, gedrags- en/of hygiëne-maatregelen kunnen door de directie naar huis worden gestuurd. Er wordt nadrukkelijk verzocht om alleen naar school te komen als dit in je lesrooster staat.

 • Wat kan ik zelf doen om klachten en verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

  Bekijk hier de hele Factsheet ‘Basisregels voor iedereen‘ van de Rijksoverheid van 19 mei.

 • Ben je op zoek naar meer informatie?

  Voor meer informatie over testen:

  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken

  Voor meer informatie over buitenlandreizen:

  https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/reisadviezen-voor-landen-of-gebieden-waar-het-coronavirus-is-gevonden

  Vragen en antwoorden over het coronavirus op de website van de Rijksoverheid:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

  RIVM:
  www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

  GGD: