Mavo-klas: allemaal een diploma

Diploma-uitreiking Lentiz | LIFE College: 98% geslaagd!

Wat een blijdschap. Wat een feest. Bij Lentiz | LIFE College is 98% van de eindexamenleerlingen geslaagd! Voor de mavo was er zelfs een slagingspercentage van 100%!

Op woensdagavond 10 juli was het groot feest op het Lentiz | LIFE College (school voor vmbo, mavo en mbo) in Schiedam. Tijdens de diploma-uitreiking mocht 98% van de eindexamenkandidaten van vmbo en mavo een diploma in ontvangst nemen. En op de vmbo-afdelingen voor basisberoepsgerichte leerweg (bbl) en de mavo kreeg zelfs 100% het felbegeerde diploma uitgereikt. In het bijzijn van familie en vrienden werden alle geslaagden goed in het zonnetje gezet.

Kwaliteitsmavo
Speciale aandacht was er voor de mavo leerlingen die allemaal, zonder herkansingen, in één keer zijn geslaagd.

Kwaliteit
Sinds de invoering van het “LIFE College Concept” een aantal jaren geleden, heeft LIFE College het talent van haar leerlingen -en daarmee ook de eindexamenresultaten- zien groeien. In het LIFE College Concept leren leerlingen hun talenten herkennen, er is op school aandacht voor sociale- en houdingsaspecten en leerlingen kunnen na schooltijd talentworkshops volgen en huiswerkbegeleiding krijgen.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht