Leerling volg systemen

Somtoday

Wij maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Somtoday. Hierin is de absentenregistratie opgenomen, het rooster te bekijken en worden de voortgang, ontwikkeling en resultaten van de leerling genoteerd. Met deze informatie kunnen wij passend onderwijs geven en ervoor zorgen dat we de leerling zo goed mogelijk begeleiden en waar nodig extra zorg verlenen.

Deze digitale omgeving is ook toegankelijk voor de ouder(s)/verzorger(s). Zij kunnen met een eigen account met hun zoon of dochter meekijken. Deze inloggegevens krijg je automatisch toegestuurd. Mocht je hier een vraag over hebben, kun je deze stellen aan de administratie via dalton@lentiz.nl.

Inloggen Somtoday