Ondertekening

Lentiz en Albeda slaan de handen ineen om toonaangevend en innovatief onderwijs te creëren

Lentiz en Albeda tekenden vrijdag 8 november de samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken sterk, duurzaam en innovatief onderwijs in de regio te realiseren en samen met bedrijven toonaangevende trajecten te ontwikkelen, waarin onderwijs – voor vmbo en mbo - hand in hand gaan. De samenwerking richt zich op de volgende sleutellocaties in de regio: Westland, Barendrecht, Vlaardingen en Schiedam, Maasland/Maassluis en Goeree Overflakkee.

Lentiz en Albeda slaan de handen ineen om (toekomstige) studenten en het bedrijfsleven optimaal te bedienen door middel van een op elkaar afgestemd en aantrekkelijk opleidingenportfolio. Lentiz verzorgt hiertoe de groene opleidingen en Albeda en Techniek College Rotterdam de grijze opleidingen.

De samenwerking heeft tot doel om nog verder op te trekken met bedrijven in de regio, samen te werken en het opleidingsportfolio intensiever af te stemmen op de arbeidsmarkt. Ook zal de herkenbaarheid van de mbo-opleidingen voor (toekomstige) studenten, ouders verbeteren, zodat duidelijker wordt welke sectoren en beroepen bij de opleidingen horen. Tot slot heeft de samenwerking tot doel de (macro)doelmatigheid en het arbeidsmarktperspectief van de opleidingen te versterken. We sluiten hiermee nog beter aan bij de arbeidsvraag uit de regio.

Lentiz en Albeda ontwikkelen per gebied een plan van aanpak waarin concreet wordt aangegeven welke stappen gezet worden om de samenwerking in de komende drie jaar uit te bouwen en te versterken. Daarbij wordt zowel gekeken naar de mogelijkheden voor het werken met praktijkroutes (volledig opleiden op de werkvloer) als het werken met nieuwe pedagogisch-didactische concepten als gepersonaliseerd leren. Waar mogelijk wordt het onderwijs aangeboden binnen de bedrijven in de vorm van een leerwerkplaats of campus, waardoor onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken in het opleiden van de werknemers van de toekomst.

Het met elkaar afgestemde aanbod van onderwijs(voorzieningen) biedt ook de kans om de aansluiting en doorstroom van vmbo naar mbo en tevens havo-leerlingen naar MBO4 te versterken en deze jongeren direct op te leiden voor de regionale economie of voor doorstroom naar een Bachelor- of AD-opleiding in het hbo.

Terug naar het nieuwsoverzicht