Paardensport Lentiz MBO Maasland Equestrum

Lentiz ontvangt financiële injectie voor Equestrum campus

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) heeft aan Lentiz een bedrag toegekend van ruim 1,4 miljoen euro om de publiek-private samenwerking verder te ontwikkelen op de Equestrum campus in Schipluiden. De opleidingen Paardensport en Paardenhouderij bij Lentiz | MBO Maasland werken al jaren intensief samen met hippische topbedrijven uit Midden-Delfland, maar ook daarbuiten. Deze subsidie zal een flinke stimulans geven aan onderzoek en innovatie op de campus voor state-of-the-art-technieken en methoden. Daarmee worden studenten tijdens hun studie nog beter voorbereid op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Equestrum - kenniscentrum met innovatiekracht

De Equestrum campus is volop in ontwikkeling om onderwijs, zorg en het bedrijfsleven samen te brengen. Ondertussen zijn de voorbereidingen volop in gang gezet. De campus wordt naast een clubhuis, gericht op ontmoetingen binnen de hippische sector, ook het onderzoeks- en innovatiecentrum van de hippische sector. De doelstelling is om de campus het internationale hippische kennis- en innovatiecentrum in Zuid-Holland en de metropoolregio Rotterdam – Den Haag te laten zijn. Verschillende partijen en netwerken worden hier samengebracht om kennisdeling en innovatie te stimuleren. Lentiz biedt zodoende sinds 2017 ook de mbo-opleiding Paardensport aan.

Lentiz zorgt ervoor dat in Maasland, in samenwerking met het regionale hippische bedrijfsleven en Equestrum, de mbo-paardensport-opleiding van Nederland wordt aangeboden. De opleiding duurt vier jaar en heeft als doel meer en betere hippische werknemers af te leveren aan de arbeidsmarkt. Ook is het mogelijk om door te stromen naar het hbo. In het laatste jaar, volgen de studenten het practoraat, waar praktisch onderzoek centraal staat. Hier wordt dan ook weer nauw samengewerkt met bedrijven als Paardensport Chardon, HC Nootdorp, Stal ’t Kabel en HC Hoeksche Waard. De RIF zal dan ook verder de ontwikkelingsvraagstukken en innovatieve ideeën van bedrijven stimuleren, die in samenwerking met de bedrijven en studenten worden uitgewerkt. Dit versterkt niet alleen de innovatiekracht van de sector, maar ook de kwaliteit van de opleiding.

Nauwe samenwerking bedrijven
Lentiz en Equestrum werken voor de opleiding MBO Paardensport samen met uitsluitend professionele, kwalitatief hoogstaande bedrijven in de hippische sector. Studenten van de opleiding volgen hun praktijklessen bij het hippisch topsportbedrijf Paardensport Chardon. Er zijn inmiddels 12 hippische topbedrijven aangesloten bij dit initiatief en verbonden aan de opleiding, ook bij de mbo-opleiding Paardenhouderij. Zij hebben de opleiding mede vormgegeven, zijn verbonden aan het lesaanbod, de stages en betrokken bij de intake van de studenten. Hierdoor is er maximale aansluiting tussen de arbeidsmarktbehoefte van de bedrijven en de opleiding van de studenten. Ook overheidsinstellingen sluiten aan bij dit initiatief; de gemeente Midden-Delfland, de provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn nauw betrokken bij Equestrum.

Terug naar het nieuwsoverzicht