Jaarverslag 2018

Lentiz maakt de toekomst

Wij vertellen je graag over het Lentiz-jaar 2018 door middel van ons verantwoordingsdocument en ons continuous report op www.lentizcontinu.nl. Samen vormen zij het complete jaarverslag 2018 van Lentiz onderwijsgroep.

Integrale gebiedsbenadering, visie Lentiz

Lees verder in het jaarverslag

Jaarverslag 2018

Ga naar ons continuous report

Lentiz Continu

In het kort over 2018

In 2018 werkten we op basis van ons nieuwe Strategisch Meerjarenplan (SMP) Toekomstmakers. Die term is onlosmakelijk met Lentiz verbonden: we dragen bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen en studenten, zodat zij hun én onze toekomst kunnen vormgeven. Hoe we in 2018 invulling gaven aan die doelstelling, lees je in ons jaarverslag.

In het verslagjaar gingen we met verschillende partijen in de regio het gesprek aan om te duiden welke ontwikkelingen de grootste impact hebben op ons onderwijs. We werkten in 2018 aan relevant onderwijs, passend bij de bedrijvigheid in de omgeving van de school. Lentiz | MBO Oostland en het World Horti Center werden in het verslagjaar geopend. Er werd hard gewerkt aan de Food Innovation Academy en de realisatie van de hippische topsportopleiding, in samenwerking met Equestrum, was ook een belangrijke ontwikkeling.

Daarnaast was 2018 het jaar waarin we drie voormalige Edudelta-scholen onderdak boden. Vanaf de tweede helft van 2018 heeft de integratie van die scholen binnen onze organisatie prioriteit gekregen, zodat we konden bijdragen aan de continuering van het mbo-onderwijs inde regio.

In het vo kregen verschillende onderwijskundige ontwikkelingen stevig vorm. In Maassluis werd Lentiz | Reviuslyceum uitgebreid met Lentiz | Revius MAVO. Het Flexrooster zorgt voor nieuw elan op Lentiz | Groen van Prinstererlyceum, terwijl we onder meer in het Westland stappen zetten met onderwijs op maat.