Jaarverslag 2019

Lentiz vormt toekomstmakers

Wil je meer weten over Lentiz? Wij vertellen je graag over het Lentiz-jaar door middel van ons verantwoordingsdocument en ons continuous report op www.lentiz.nl/continu. Samen vormen zij het complete jaarverslag van Lentiz onderwijsgroep.

Integrale gebiedsbenadering, visie Lentiz

Lees verder in het jaarverslag

Jaarverslag 2019 Jaarverslag 2018

Ga naar ons continuous report

Lentiz Continu

In het kort over 2019

In 2019 bezocht de Inspectie van het Onderwijs Lentiz onderwijsgroep. Gedurende enkele weken spraken de inspecteurs met medewerkers, bezochten scholen en lichtten curricula door. Het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs was positief. Ze zag dat de strategie van Lentiz intern op alle niveaus wordt gevoeld en uitgedragen, en extern wordt herkend en erkend.

Het succes van ons onderwijs heeft veel te maken met onze integrale gebiedsbenadering en het bieden van goed onderwijs en maatwerk. Onze scholen werken nauw samen met het bedrijfsleven, diverse regionale organisaties en samenwerkingspartners in hun directe omgeving. Op steeds meer plekken gaan we daarin nog een stap verder.

Met onderzoeksorganisaties en ondernemers vormen we campussen, waar werk, onderzoek en opleiding echt met elkaar verbonden zijn. De Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen, het World Horti Center in Naaldwijk en Equestrum in de metropoolregio zijn hier voorbeelden van.

In het voortgezet onderwijs (vo) brengen we de (beroeps)praktijk ook meer en meer in de school. Lentiz | VMBO LIFE College opende in 2019 Technoplaza, waar leerlingen aan de slag kunnen met levensechte techniekopdrachten van bedrijven uit de regio. Ook Lentiz | Floracollege volgt die koers, met veel praktische opdrachten uit het beroepenveld. Bij Lentiz | Reviuslyceum en Lentiz | Revius MAVO is een miniconferentie georganiseerd, waarin de regionale partijen samen met de scholen de eerste verkenning hebben gedaan om ‘technologie’ nog meer te verbinden aan de scholen. Op weg naar een thuis voor toekomstmakers.