Strategisch Meerjarenplan

Ons onderwijs levert toekomstmakers af: mensen die zo sterk in hun schoenen staan dat ze hun stempel willen en kunnen drukken op de toekomst.

Dat is uitdagend voor hen, maar ook voor ons als opleider. Want welke kennis en vaardigheden hebben jongeren van nu in de toekomst nodig? In dit Strategisch Meerjarenplan 2023-2027 lees je welke accenten Lentiz onderwijsgroep de komende vijf jaar legt in beleid en uitvoering.

Lentiz als toekomstmaker

Lentiz is actief in een enorm dynamische regio. Vervolgonderwijs, onderzoek, overheden en bedrijven bieden onze leerlingen een wereld aan kansen en perspectieven. Alle grote en kleine transities in onze samenleving werken ook door in dat krachtenveld van regionale bedrijvigheid.

Het is onze taak om onze leerlingen en studenten een veilige thuishaven te bieden op onze scholen, en tegelijkertijd zo veel mogelijk deuren naar de toekomst voor hen te openen. Hoe laat je ieders talenten optimaal tot bloei komen? En hoe zorg je dat die talenten zó worden benut dat ze aansluiten bij de kansen en uitdagingen die de regio biedt? De antwoorden op die vragen zijn het uitgangspunt van het Strategisch Meerjarenplan 2023-2027 van Lentiz.