Subsidieverstrekkers

Projecten Lentiz mede mogelijk gemaakt door subsidies

Lentiz onderwijsgroep heeft als missie om onze leerlingen en studenten op te leiden tot toekomstmakers. Om deze missie te volbrengen worden zij ondersteund door diverse partners die door middel van het verstrekken van subsidies de uitvoer van breed scala aan projecten mogelijk maken. Op deze site vind je een korte beschrijving van de subsidieverstrekkers en welke projecten zij mogelijk maken.

Erasmus+

Een belangrijk onderdeel in het opleiden van toekomstmaker is het op doen van internationale ervaringen door leerlingen en studenten. Dit kan zijn in de vorm van stages, opleidingen in het buitenland, uitwisselingen of deelname aan internationale projecten met verschillende (Europese) landen.

Een deel van de internationale ervaringen worden (deels) gesubsidieerd vanuit Erasmus+. Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen binnen Europa en enkele landen buiten Europa. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Cinop en Nuffic

In Nederland behartigt Nuffic de belangen van de projecten voor het voortgezet onderwijs en behartigt Cinop de belangen voor de projecten van het mbo. Vanaf 2021 zal Nuffic de belangbehartiging van zowel het vo als het mbo op zich nemen.

Nuffic draagt als kenniscentrum en als (publieke) dienstverlener bij aan de versterking van internationalisering het onderwijs. Vanuit de regeling internationalisering Po & Vo ondersteunt Nuffic de ontwikkeling en verankering van internationalisering in het onderwijscurriculum.

Fonds Schiedam Vlaardingen

Het Fonds Schiedam Vlaardingen is een belangrijke partner voor Lentiz wanneer het gaat om het realiseren van verschillende projecten gericht op de ontwikkeling van leerlingen en studenten. Het Fonds Schiedam Vlaardingen biedt momenteel financiële ondersteuning bij onder andere het opzetten van cultuureducatie binnen het voortgezet onderwijs en het vergroten van gelijke kansen voor leerlingen in armoedesituaties binnen het voortgezet onderwijs. Momenteel liggen er enkele nieuwe ondersteuningsaanvragen bij het Fonds Schiedam Vlaardingen, als deze worden goedgekeurd zal dit vermeld worden op deze website.

www.fondssv.nl

Fonds voor Cultuurparticipatie

Onderwijs is niet alleen lessen in vakken als Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde etc. Het onderwijs dat Lentiz beoogt te verzorgen laat de leerlingen en studenten kennis maken met alle aspecten van onze samenleving. Cultuur en cultuureducatie zijn hierin belangrijke onderdelen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie maakt het mogelijk dat op meerdere van onze vo-scholen de cultuureducatie in het vmbo een impuls krijgt.

Fonds 1818

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden, Westland, de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen en verenigingen voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio. Momenteel bieden zij financiële ondersteuning bij onder andere het uitvoeren van een internationaal musicalproject.