Responsible Disclosure

Bij Lentiz onderwijsgroep vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wat vragen wij?

 • Jouw bevindingen te mailen naar responsible-disclosure@lentiz.nl. Neem geen vertrouwelijke en privacy gevoelige informatie op in deze mail. Indien noodzakelijk kunnen na het initiële contact afspraken gemaakt worden over het op een veilige wijze uitwisselen van informatie.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Wees extra voorzichtig met het delen van persoonsgegevens.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden; en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Wat beloven wij?

 • Wij reageren binnen 10 dagen op de melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen de melding vertrouwelijk en zullen persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker; en
 • We willen als dank iedereen die een nog onbekende kwetsbaarheid heeft gemeld vermelden op onze Wall of Fame.
 • Als dank voor je hulp kan Lentiz besluiten om een beloning aan te bieden voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem, maar zijn hiertoe niet verplicht. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wat valt niet binnen onze scope?
Lentiz geeft geen beloning voor triviale kwetsbaarheden of bugs die niet misbruikt kunnen worden. Hieronder staan voorbeelden van bekende kwetsbaarheden en geaccepteerde risico’s, die buiten bovenstaande regeling vallen.

 • HTTP 404 codes/pagina’s of andere HTTP non-200 codes/pagina’s en content spoofing/text injecting op deze pagina’s;
 • fingerprinting/versievermelding op publieke services;
 • publieke bestanden of directories met ongevoelige informatie (bijvoorbeeld robots.txt);
 • clickjacking en problemen die alleen te exploiten zijn via clickjacking;
 • geen secure/HTTP-only flags op ongevoelige cookies;
 • OPTIONS HTTP method ingeschakeld;
 • alles gerelateerd tot HTTP security headers, bijvoorbeeld:
  o Strict-Transport-Security
  o X-Frame-Options
  o X-XSS-Protection
  o X-Content-Type-Options
  o Content-Security-Policy
 • issues met SSL-configuratie;
 • SSL Forward secrecy uitgeschakeld;
  o zwakke/onveilige cipher suites;
  o issues met SPF, DKIM of DMARC;
  o host header injection;
  o rapporteren van verouderde versies van enige software zonder een proof of concept van een werkende exploit;
  o informatieblootstelling in metadata.
 • DOS / DDOS gerelateerde misconfiguratie

Lentiz streeft er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Dit beleid valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0-licentie. Het beleid is gebaseerd op het voorbeeldbeleid van Floor Terra.

Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op.