Vwo

Kom naar de open dagen!

Verschillende Lentiz-scholen hebben open dagen en inschrijfavonden. Je bent van harte welkom!

Open dagen

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

Vwo is een goede voorbereiding op je toekomst. Met een vwo-diploma kun je naar de universiteit. Welke studie je daar kunt doen hangt af van het profiel dat je kiest.

Vier profielen
De scholen van de Lentiz onderwijsgroep bieden alle vormen van voortgezet onderwijs aan. De havo duurt 5 jaar, het vwo 6. Vanaf leerjaar 4 kies je naast verplichte en vrije vakken een leergebied (profiel). De profielen die je kunt kiezen zijn:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid

Leren is doen
In ons onderwijs staat jouw ontwikkeling centraal. Maar wat je leert heeft natuurlijk wel alles te maken met de maatschappij waarin je leeft. Je gaat zelf actief en zelfstandig aan het werk. Leren is vooral doen. Daarom leer je niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Je doet mee aan excursies, schoolreizen en naschoolse activiteiten, zoals muziek, toneel of dans. Verder wissel je ervaringen uit met leeftijdgenoten in andere landen over taal, cultuur, kennis en vaardigheden.

Het vwo kun je bij Lentiz volgen bij:
Lentiz | Reviuslyceum in Maassluis
Lentiz | Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen

Tweetalig onderwijs (tto) of versterkt talenonderwijs wordt hier ook aangeboden. Een deel van de vakken wordt dan in de onderbouw in het Engels gegeven. In de bovenbouw heb je dan een speciaal English programma dat je voorbereidt op het IB-examen.

Wil je meer weten over het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid.