21 januari 2017

Taart vanwege aanpak voortijdig schoolverlaten

Onderwijs

Het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Lentiz een felicitatietaart overhandigd als erkenning voor het afnemende percentage voortijdig schoolverlaters. Die eer viel dit jaar twintig onderwijsinstellingen te beurt. Allemaal lieten ze een daling zien van minstens 5% ten opzichte van vorig schooljaar. Ook ligt hun voortijdig schoolverlaten (vsv)-percentage onder het landelijk mbo-gemiddelde of het is de afgelopen drie jaar ieder jaar gedaald. Met dit gebaar zette het ministerie de Lentiz mbo-scholen extra in ’t zonnetje.