28 maart 2017

Sessies geven Strategisch Meerjarenplan vorm

Lentiz als werkgever, Samenwerking tussen scholen

Lentiz ontwikkelt zich doorlopend. Medewerkers zetten zich dagelijks in om leerlingen en studenten een stap verder te brengen. Tegelijkertijd is het zaak om over de waan van de dag heen te kijken. Het Strategisch Meerjarenplan 2018-2023 stippelt de strategische koers uit die de onderwijsgroep de komende jaren gaat volgen. “Het doel is een goede aansluiting van het plan op de praktijksituaties van onze scholen”, zegt Paul Lakens, kartrekker van het Strategisch Meerjarenplan. “In sessies met bestuur, directies en stafmanagers maken we de overkoepelende visie concreet. Die sessies verlopen ongelofelijk goed. Deelnemers zijn zeer actief en betrokken. Van de beschikbare tijd investeren we 80% in het slaan van bruggen tussen visie en praktijk. Dat biedt meerwaarde.”

Duidelijke koers

Het dynamische onderwijsveld wordt geconfronteerd met de huidige samenleving, die complex en onrustig is. “De vraag die Lentiz dan ook stelt, is waar we toe opleiden”, stelt Lakens. “Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen en studenten die nú op onze scholen zitten, zich in de toekomst staande houden in een steeds veranderende omgeving? Het Strategisch Meerjarenplan moet geen vaststaande blauwdruk vormen. Hoe de toekomst er precies uitziet, is namelijk niet te voorspellen. Het plan geeft richting, waaraan scholen vervolgens in hun eigen situatie handen en voeten geven.”

Thema’s

Om invulling te geven aan het Strategisch Meerjarenplan, zijn er in het huidige schooljaar sessies rondom vier thema’s waar het de komende tijd écht over gaat. De integrale gebiedsbenadering van Lentiz is een van de thema’s. “We stellen vast waar we nu staan, wat er speelt en welke stappen nog gemaakt moeten worden”, vertelt Lakens. Een tweede thema is de digitaliserende samenleving. Het is de uitdaging om vanuit de onderwijsvisie van Lentiz te kijken naar ICT-toepassingen. Meer maatwerk is nodig.
De arbeidsmarkt verandert steeds sneller; van mensen worden in de toekomst steeds nieuwe vaardigheden gevraagd. Leerlingen en studenten van Lentiz moeten daarop worden voorbereid. Bildung is daarom een derde belangrijk thema. Dat gaat over het bijbrengen van conatieve vaardigheden waarover leerlingen en studenten moeten beschikken om in de toekomst een plek in de samenleving te verwerven. Lakens: “Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met teleurstellingen en het tonen van doorzettingsvermogen.” Het vierde thema is de samenwerking tussen de Lentiz-scholen. Hoewel elke school een uniek profiel heeft en de diversiteit tussen scholen groot is, kunnen zij op verschillende thema’s veel aan elkaar hebben. “Het faciliteren van die samenwerking verdient daarom doorlopend onze aandacht”, stelt Lakens.

Voortdurende dialoog

Op basis van de sessies stelt Lentiz het Strategisch Meerjarenplan 2018-2023 vast. Vervolgens is het aan de scholen om hiermee aan de slag te gaan. Lakens: “Ambassadeurs binnen de verschillende scholen houden een vinger aan de pols. Zij stellen steeds de vraag hoe ver we zijn en wat de volgende concrete stap is. Ook met leerlingen gaan we in gesprek, want om hén gaat het. Juist door de voortdurende dialoog, geven we vorm, inhoud en betekenis aan het Strategisch Meerjarenplan.”