03 april 2017

World Horti Center - Continu kijken naar mensen

Onderwijs, Strategische partner in de regio

Hét mondiale kennis- & innovatiecentrum van de glastuinbouw heet World Horti Center. Deze naam sluit naadloos aan bij de visie en inhoud van het unieke centrum. De wereld van de glastuinbouw is internationaler dan ooit en Nederland speelt hierin een leidende rol. Continue en versnelde innovatie is van groot belang om de koploperspositie van Nederland in de wereld te behouden.

Langdurige relaties met onderwijs

Het WHC wordt belangrijk voor de Nederlandse glastuinbouwsector. Om onze concurrerende koppositie wereldwijd te behouden, is er behoefte aan clustering van het aanbod op één plek, zodat de markt ons goed weet te vinden. Daarnaast brengen we hier vraag en aanbod van “human capital” dichter bij elkaar. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven ervaart een gat tussen wat studenten leren en wat zij uiteindelijk moeten weten. MBO Westland is daarom druk bezig haar opleidingen in het groene domein te vernieuwen en nieuwe opleidingen te creëren. Een groot aantal glastuinbouwbedrijven gaat tenminste vier jaar lang deze opleidingen helpen vormgeven en begeleiden. Marktontwikkelingen worden direct opgenomen in het lesmateriaal. Daarnaast heeft Rabobank Westland een bijdrage verstrekt voor de realisatie van een state-of-the-art auditorium voor (inter)nationale bijeenkomsten en evenementen.

Veel partners sluiten zich aan

In het WHC bundelen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven straks hun krachten. En straks is al snel, met ingang van het nieuwe schooljaar in augustus 2017 openen we onze deuren voor de 1.200 leerlingen van MBO Westland én de tachtig glastuinbouwbedrijven die hier hun innovaties en doorontwikkelingen presenteren aan de sector. Ook Demokwekerij Westland neemt haar intrek en verzorgt in opdracht van en in samenwerking met onder andere de TU Delft, Wageningen University en telersverenigingen tal van onderzoeken.

Volg de bouw via Facebook en op YouTube