21 juli 2017

CIV: talentencentrum voor innovatie vakkrachten

Onderwijs, Strategische partner in de regio

Lentiz onderwijsgroep is penvoerder van CIV T&U.

Het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) is hét talentencentrum waar studenten en medewerkers in de tuinbouw uitgroeien tot innovatieve vakkrachten.

CIV T&U is een efficiënte samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatieve vaklui af te leveren. Het is een samenspel tussen regionaal opererende organisaties met een landelijke afstemming. CIV T&U is een uitwerking van de Human Capital Agenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die in december 2011 is ondertekend door Economische Zaken.

In het CIV T&U nemen Meetingpoints een centrale rol in. Een Meetingpoint is een regionale fysieke locatie waar leerlingen, studenten en cursisten, specialisten, docenten, praktijkbegeleiders, ondernemers en overige betrokkenen samenkomen voor kennisoverdracht, diensten en producten, onderzoek en innovatievraagstukken. Door de landelijke samenwerking is alle expertise in de Meetingpoints voor iedereen beschikbaar. In Nederland bevinden zich in totaal 6 meetingpoints.

Binnen het CIV T&U opereren Expert Ontwikkel Teams (EOT’s) die de inhoudelijke thema’s uitwerken tot innovatieve en inspirerende onderwijscontent. EOT’s zijn tijdelijk van aard en bestaan uit experts uit het bedrijfsleven en het onderwijs.

civ-infographic2017
istock_000016189669xlarge-1