12 augustus 2017

Fusie Edudelta en Lentiz per 1 januari 2018

Cijfers en feiten, Onderwijs, Strategische partner in de regio

Het College van Bestuur van Edudelta Onderwijsgroep en de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep hebben in een intentieovereenkomst vastgelegd te willen komen tot een bestuurlijke fusie. De onderwijsactiviteiten van Edudelta College van de vestigingen Middelharnis, Barendrecht en Bleiswijk worden ondergebracht bij Lentiz. Voor de regio Goes vinden gesprekken plaats met andere mogelijke regionale samenwerkingspartners. Deze intentieovereenkomst wordt voorgelegd aan de relevante medezeggenschapsorganen van beide organisaties.

 

Onderwijs in Nederland dient een dekkend netwerk te bieden met mbo-opleidingen die voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Lentiz onderwijsgroep en Edudelta College zijn samen sterk vertegenwoordigd in Zuid-Holland en Zeeland. Door de voorgenomen fusie wordt de kwaliteit van het onderwijs verder versterkt, passend bij de hoge ambities van beide organisaties. De essentie hierbij is het verzorgen van goed onderwijs op bereikbare locaties voor studenten/leerlingen, zodat ook groen en technisch onderwijs in de regio Zuidwest-Nederland gegarandeerd blijft. Met afgestudeerde studenten die zeer gewild zijn door de werkgevers in de regionale arbeidsmarkt.

Borging en groei onderwijskwaliteit
“Door het overdragen van de onderwijsactiviteiten naar Lentiz borgen we de toegankelijkheid en de kwaliteit van de opleidingen die Edudelta biedt”, geeft Koos Samsom, College van Bestuur Edudelta Onderwijsgroep, aan. ‘Het biedt kansen voor de verdere doorontwikkeling van deze kwaliteit door het doorvoeren van innovaties en vernieuwingen. Goed voorbeeld daarvan is de nieuwbouw van de Beroepscampus (werknaam) in Middelharnis, in samenwerking tussen gemeente Goeree Overflakkee, Albeda College, RGO en Edudelta College. Ook daarvoor is Lentiz de aangewezen partner.”

Waardevolle aanvulling
De voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep, Gert Kant, over Edudelta: “De kwaliteit van het onderwijs van de Edudelta Onderwijsgroep is goed. In 2017 is het door de Keuzegids mbo uitgeroepen tot beste AOC van Nederland. Ook de vmbo-scholen van de instelling scoren goed tot zeer goed. De Inspectie van het Onderwijs is ook tevreden over de kwaliteit van het onderwijs. Daarmee is Edudelta een waardevolle aanwinst voor Lentiz.”

Over Lentiz en Edudelta
Lentiz verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Midden-Delfland en Westland, waarbij het onderwijs wordt aangeboden zowel in voltijd- als in deeltijdopleidingen en ook in de vorm van contractactiviteiten. Een deel van de scholen vormt een Agrarische Opleidingen Centrum (AOC) en richt zich op de groene sector.
De vestigingen van Edudelta College in Barendrecht, Bleiswijk, Goes en Middelharnis (vmbo en mbo-onderwijs) vormen samen Edudelta Onderwijsgroep. De mbo-opleidingen zijn helemaal gericht op de groene sector, de vmbo-opleidingen richten zich ook op de sector Techniek.