13 november 2017

Floracollege maakt internationale musical

Onderwijs

Het Floracollege brengt jaarlijks een musical op de planken in thea­ter De Naald. Dat blijft de school doen, maar er komt een nieuw pro­ject bij: een musical die de grenzen overgaat. De samenwerking met scholen in andere  landen is tot stand gekomen door een interna­tionale conferentie, vertelt docent Christiane Gardenier. “We hebben ons daar ingeschreven voor het Erasmus+project,  het Europese subsidieprogramma voor onder­wijs, jeugd en sport.”

 

De musical gaat Xenophobia he­ten.”We willen de link leggen met schoolverlaters”, zegt Gardenier. “We hopen dat we door zo’n pro­ject ook minder schoolverlaters krijgen.”

Samenwerken
De komende drie jaar gaan de deelnemende leerlingen elk land be­ zoeken om daar samen te werken aan de Engelstalige voorstelling. Tussendoor kunnen ze contact met elkaar houden via internet. Tijdens vakken als drama, muziek en En­gels wordt ook aandacht besteed aan de voorstelling.

Deze week zijn de medewerkers van de verschillende scholen in Naaldwijk bij elkaar gekomen om aan de start van het project te werken. Lees hieronder het verslag:

Verslag Xenophobia bijeenkomst 6 t/m 10 november 2017 Nederland

Omschrijving van het project
Tijdens een conferentie in Duitsland hebben we een team gevormd waarmee we samen een project hebben bedacht. In het kort houdt het project in dat we een Engelstalige musical schrijven en uitvoeren met partnerscholen in Duitsland, Polen, Griekenland en Frankrijk. De musical gaat over hoe mensen soms angst hebben voor het onbekende, in dit geval voor “vreemden”, daarom is gekozen voor de naam Xenophobia. Een belangrijke doelstelling is dat iedereen binnen een school mee kan werken aan een dergelijk project, of je nu als leerling, docent, ouder of onderwijsondersteuner betrokken bent.

Eerste bijeenkomst bij Lentiz | Floracollege
Collega’s uit alle landen zijn gearriveerd op verschillende tijdstippen op maandag 6 november 2017. Dinsdag 7 november begon het programma. Behalve vergaderingen stonden er uiteraard ook een aantal bezoeken in de regio op het programma. Hierbij hebben we onder andere een bezoek gebracht aan De Naald, het beste theater van Nederland dat zich in Naaldwijk bevindt en waar we de musical ook zullen opvoeren in 2019.

Tijdens de opening werd er een prachtig lied gezongen door één van onze leerlingen uit de kunstklas. De directeur, Jan Eliens, heeft de conferentie officieel geopend in het theater van Floracollege.

De vergaderingen verliepen soepel, waarbij duidelijke afspraken zijn gemaakt over het verloop van het project met o.a. welke activiteiten in welk land plaats zouden vinden. Op iedere school is er bijvoorbeeld aandacht voor het promoten van de interculturele dialoog. Ook is er onderzocht hoeveel verschillende talen er gesproken worden door de leerlingen van onze school. Een aantal collega’s hebben zich hier, samen met leerlingen, mee beziggehouden.

Behalve deze onderwerpen stond er natuurlijk ook veel kunst en cultuur op de agenda. De muziekdocenten begonnen gezamenlijk met het bedenken van muziek en tekst voor de musical. Via video’s, scripts, de projectwebsite, flyers enz. zullen veel leerlingen hier aan deel kunnen nemen.

Aan het einde van de week zijn de resultaten gepresenteerd plus de planning voor de periode tot de volgende bijeenkomst in april 2018 in Griekenland.

Conclusie
Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij we afspraken hebben kunnen maken m.b.t. het verloop van het project en data voor het volgende bezoek aan Griekenland.

Bijlage: krantenartikel uit AD Westland

xenophobia