30 november 2017

Onderwijsprijs Maassluis 2017

Strategische partner in de regio

De gemeente Maassluis hecht er belang aan dat talentontwikkeling in het onderwijs op een leuke manier wordt gestimuleerd. Ook wil de gemeente haar waardering uiten voor leerlingen, personeel en andere betrokkenen, die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs. Daarom heeft de gemeente met ingang van 2017 een speciale onderwijsprijs in het leven geroepen!

 

Er zijn 5 categorieën prijzen:

 • voor leerlingen in het primair onderwijs;
 • voor leerlingen in het voorbereidend onderwijs;
 • voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs;
 • voor onderwijzend personeel;
 • voor overigen die bij het onderwijs betrokken zijn (bijv. ouders, vrijwilligers).

In aanmerking komen personen die direct of indirect een bijdrage leveren aan het onderwijs in Maassluis door:

 • een verbinding te leggen tussen school en samenleving;
 • qua niveau, ontwikkeling en originaliteit uit te blinken ten opzichte van anderen;
 • belangeloos zijn of haar talent aan te wenden voor school en/of samenleving.

De gemeente hecht daarbij veel waarde aan het sociale karakter van de bijdragen van de genomineerden.
Voor de beoordeling van de voordracht is een jury samengesteld van 5 personen uit diverse geledingen van de samenleving. De burgemeester is voorzitter van de jury.

Bij het initiatief van de Maassluise Onderwijsprijs zijn de volgende scholen betrokken:

 • Alle basisscholen Maassluis
 • Lentiz | VMBO Maassluis
 • Lentiz | Reviuslyceum
 • Albeda College Maassluis (MBO)

De sluitingsdatum is inmiddels voorbij en op 13 december vindt de prijsuitreiking plaats!