Zestig leerlingen van Lentiz | VMBO LIFE College zijn vrij­dag 6 juli uitgezwaaid door de Schiedamse wethouder van Sport, Minhas en de beleidsad­viseur Europa, Hulshof van de gemeente. Zij nemen met drie sportonderdelen (honkbal, voetbal en basketbal) deel aan de Jeugd Olympi­ade in de Noord-Italiaanse stad Reggio Emilia.

Dit internationale evenement is een bijzon­dere internationale sportieve kans voor de leerlingen. Twee jaar geleden nam een kleinere delegatie van LIFE College deel aan dit sportevenement. Voor veel LIFE-leerlingen  was deze eer­ste reis zo’n positieve ervaring dat samen met de Gemeente Schiedam is besloten om dit jaar met een ruim twee keer zo’n grote delegatie af te reizen.

Op de Jeugd Olympiade komen 4.000 jongeren uit meer dan zestig landen van over de gehele wereld samen om op meer dan veertig sportonderdelen de sportieve strijd met elkaar aan te gaan.

Voor de leerlingen van LIFE College is het een uitgele­zen kans om op internationaal niveau kennis te maken met jongeren vanuit alle culturen. De TriColare Games, zoals deze Sport Olympiade officieel heet, worden vol­gende week vrijdag afgesloten met een vlaggenparade waar­aan alle landen deelnemen.

De leerlingen van LIFE Col­lege nemen sinds een jaar deel aan een tweetal sportprojec­ten te weten, ‘Alleen Jij Be­paalt’ en de YETS Foundation, dat wordt ondersteund door Soccer School West. Beide projecten hebben ten doel om jongeren door middel van sportactiviteiten te motiveren om bezig te zijn met talentontwikkeling.

Schat aan ervaringen
Met de teams die uit de sport­projecten zijn ontstaan, doen de leerlingen mee aan de Jeugd Olympiade. School en gemeente hopen dat de LIFE College leerlingen in Italië ‘een enorme schat aan ervaringen opdoen’. “En natuurlijk dat zij met een tot aan de nok gevulde touringcar vol bekers en oorkondes volgende week zaterdag weer huiswaarts keren.”