Op feestelijke wijze opende de Schiedamse burgemeester Cor Lamers donderdag 17 januari samen met leerlingen van Lentiz | LIFE College het Techno Plaza in Schiedam. Dit door het plaatsen van een puzzelstukje met het logo van Techno Plaza op de wand waar de afbeeldingen van leerlingen bij de Alliantie Partners van Techno Plaza te zien zijn.

Techno Plaza – waarheidsgetrouwe simulaties
Het LIFE College – Techno Plaza is een dynamische plek waar de actuele wereld van techniek en technologie in wisselende, waarheidsgetrouwe, door het bedrijfsleven gefaciliteerde simulaties beleefd kan worden. Een leeromgeving waar de leerlingen de mogelijkheid hebben zich te oriënteren op de breedte van techniek, de uitdaging van technologie en het succes van hun toekomst in die wereld. Burgemeester Lamers: “Voor onze regio is het van groot belang om technisch onderwijs toekomstgericht vorm te geven. Dit initiatief in Schiedam, waarbij het onderwijs, het bedrijfsleven en onze gemeente intensief samenwerken is uniek. We zijn trots dat we dit hebben kunnen verwezenlijken. Het is waardevol een goede onderwijsketen van vmbo naar mbo naar hbo en wo te hebben. Een eerste stap hiertoe biedt Lentiz | LIFE College met vmbo en mbo. Techno Plaza is hierbij een schitterend voorbeeld.”

Grote betrokkenheid technische bedrijven en – kennisinstituten
De op de wand afgebeelde technische bedrijven vormen samen met betrokken (technische) kennisinstituten en relevante maatschappelijke organisaties de Alliantie voor Techniektalent. “Wij willen jonge mensen niet alleen een prachtig technisch vak leren, maar ook het onderwijs ondersteunen en met elkaar door te ontwikkelen. Dit kunnen we doen door intensief samen te werken”, vertelt Alliantiepartner Carin Poot, van het bedrijf Machinefabriek J. Poot BV enthousiast. “Zo werken we met elkaar mee aan de ontwikkeling van het technisch beroepsonderwijs, de ontwikkeling van relevante keuzedelen in het onderwijsprogramma en de ontwikkeling van de kennis van docenten.” Bedrijven uit de Alliantie vormen op velerlei gebied het rolmodel voor jonge technische talenten en ondersteunen bij buitenschools leren in een actuele beroepspraktijk. Daartoe stellen zij, binnen hun mogelijkheden, hun eigen bedrijfsomgeving ook open.

Technisch onderwijs voor een brede groep leerlingen
“Het is een prachtige uitdaging voor LIFE College. We zijn trots dat we dit samen met onze technische partners hebben kunnen opzetten. We verheugen ons op de eerste succesverhalen van onze leerlingen”, vertelt Rianne de Graaf, directeur LIFE College. Het Lentiz | LIFE Techno Plaza is in eerste instantie bedoeld voor vmbo-leerlingen van Lentiz maar geeft daarnaast ruimte aan alle technisch geïnteresseerde jongeren uit het grootstedelijk gebied waar Schiedam deel van uit maakt: de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en uiteraard, Rotterdam Rijnmond. Het doel van het Plaza is om al deze jongeren de gelegenheid te geven zich breed te oriënteren op techniek en technologie en daarmee op een uitdagende toekomst.

Techno Plaza te bezoeken
Voor geïnteresseerden is het Techno Plaza van Lentiz | LIFE College te bezoeken tijdens de Open Dagen op donderdag 24 januari vanaf 16.00 u. en zaterdag 26 januari van 9.00 u. tot 13.00 u.

life-college_technoplaza1759