De jaarlijks terugkerende burgerschapsweek op het Geuzencollege gaat in de week van 18 februari 2019 weer van start. Een week waarin de leerlingen verschillende activiteiten ondernemen, waarbij het accent wordt gelegd op de persoonsvorming van de leerling. Hiermee beoogt het Geuzencollege dat eenieder op een sociale en betrokken manier zijn of haar eigen rol in onze samenleving leert kennen en gaat innemen. Om goed met elkaar te kunnen samenleven heb je kennis, vaardigheden, een nieuwsgierige en kritische houding en reflectie nodig. De leerlingen krijgen informatie en debatteren over onderwerpen die direct aansluiten bij hun belevingswereld.

Gastlessen en project Globaland voor de eerstejaarsleerlingen
De eerstejaarsleerlingen van het Geuzencollege locatie West krijgen een les van de politie: wat er kan gebeuren als je te veel met je telefoon bezig bent op straat (Be Smart)? En scheidsrechter Serdar Gözübüyük geeft een gastles over respect op het voetbalveld en in het dagelijkse leven.
De klapper van de week is het tweedaagse project dat in het teken staat van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen vormen in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In vier spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren. Door middel van allerlei actieve praktische opdrachten verdienen de groepjes zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland. Alle opdrachten gaan over mondiale problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede in de wereld. Tijdens de spelopdrachten, waarbij samenwerking tussen groepjes wordt gestimuleerd, worden leerlingen aan het denken gezet over deze problemen en vormen ze hier een eigen mening over. Bovendien krijgen de leerlingen tips over hoe ze zich in kunnen zetten tegen deze mondiale problemen. Het Globalandproject is onderdeel van Stichting Cross Your Borders.

Gevarieerd programma voor de tweedeklasleerlingen
De tweedeklasleerlingen spelen in hun mentorklas het geboortespel dat gaat over de diversiteit van mensen/gezinnen en dus ook van de samenleving (Schiedams LEF). Onbegrip kan soms leiden tot agressie. Ook vluchtelingen krijgen met onbegrip te maken. Om die reden is Vluchtelingenwerk gestart met een project: “Bekend maakt Bemind. Een vluchteling komt zijn verhaal doen!”.  Ook staan er twee uitjes op het programma: een bezoek aan het Anne Frankhuis en aan het Binnenhof. Anne Frank is voor veel jongeren een heldin. Maar wat maakt iemand tot held? Bestaan helden alleen in verhalen? En hoe zou jij zijn als held/goede burger? Bij beeldende vorming maken de leerlingen een poster van zichzelf als held. Het bezoek aan Binnenhof staat in teken van de democratie in Nederland. Binnenkort zijn er Provinciale Statenverkiezingen. De leerlingen van de onderbouw van het Geuzencollege Holy mogen in het echt nog niet stemmen, maar wel op school! Stemmen: waarom en hoe doe je dat?

Normen en waarden
En wat hebben de burgemeester, een Vlaardingse wethouder, een brandweerman, de wijkagent, de directeur van het Geuzencollege, de directeur van Yets Foundation, een advocate, een medewerker naturalisatie, een vluchtelingenbegeleider en een docente inburgering te maken met respect en normen en waarden? Leerlingen van de locatie Holy gaan met hen op speeddate. Zo staan normen en waarden ook centraal bij het thema pesten. Hoe kun jij dat voorkomen?

Cultuur en taaldorp
De leerlingen van de locatie Holy kunnen bovendien rekenen op een uitje. Bioscoop Vue staat een middag in het teken van ‘movies that matter’, die gedistribueerd worden door Amnesty International. En de eersteklassers snuiven cultuur op in museum Voorlinden. Een groot project voor de tweedeklassers aldaar is taaldorp. Je op een juiste manier talig kunnen uiten is immers een voorwaarde om goed mee te doen in de samenleving!

burgerschap-dia-1
burgerschap-dia-2