Op donderdag 14 maart ging een delegatie van scholen die Het Groene Lyceum aanbieden naar de Tweede Kamer. Het doel was om draagvlak te creëren voor Het Groene Lyceum bij de Kamerleden. Vijfdejaars student Quinten Buijs van Dalton Het Groene Lyceum in Naaldwijk was er ook bij en vertelde met verve over zijn ervaringen. “Het Groene Lyceum verdient het om begrepen te worden door de politiek”, aldus Quinten.

Het Groene Lyceum is voor leerlingen met een mavo/havo-advies die ook graag praktisch bezig zijn. Aan het einde van de leerroute hebben de leerlingen zowel een vmbo- als een mbo-diploma niveau 4. Ze kunnen daarmee naar het hbo of starten op de arbeidsmarkt. In 2007 is Terra begonnen met Het Groene Lyceum. Landelijk volgden verschillende scholen met een vergelijkbare route, zo ook Lentiz met Dalton Het Groene Lyceum. In Nederland zijn er in totaal 1300 leerlingen die deze bijzondere route volgen. Donderdag 14 maart ging een delegatie van medewerkers van Aeres, Lentiz, Zone.college, Terra, de AOC Raad en universiteit Wageningen samen met student Quinten Buijs van Lentiz  naar de Tweede Kamer. Daar gingen ze in gesprek met leden van de Tweede Kamer om Het Groene Lyceum onder de aandacht te brengen.

Veel praktijk naast boeken
Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde tijdens het gesprek; de plek van Het Groene Lyceum binnen het huidige vo/mbo onderwijs, de doorstroom, het brede spectrum & imago van het groene onderwijs, de koppeling met ontwikkelingen binnen techniekonderwijs, samenwerking grijze/groene scholen, de overgang van het vmbo naar het mbo binnen Het Groene Lyceum, enz. Daarnaast vertelde Quinten over zijn ervaringen. “Ik heb destijds heel bewust voor Dalton Het Groene Lyceum gekozen. Ik kan niet alleen maar met mijn neus in de boeken zitten, terwijl ik wel graag leer. De praktijk vind ik zo prettig en daar heb ik ook heel veel van opgestoken. Heel veel van de theorie kan ik in mijn schooltijd al gebruiken tijdens stageperiodes en projecten. Bij ons op school besteden we ook veel aandacht aan ondernemen. Dat vind ik erg leuk. Na Dalton Het Groene Lyceum ga ik naar het hbo Tuinbouw en Agribusiness. Ik heb een goede basis voor deze opleiding gelegd, dat weet ik zeker.”

Leerzaam
Na verschillende vragen werd het gesprek afgerond. “Het werkt verhelderend om op zo’n manier met elkaar in gesprek te gaan. Voor ons is dat erg belangrijk om een goed beeld te vormen”, vertelde Kamerlid Anne Kuik (CDA). De genodigden kijken met tevredenheid terug op hun bezoek aan de Tweede Kamer. “Er is heel veel te vertellen over Het Groene Lyceum. Ik moet toch nog vaak uitleggen wat het precies inhoudt en ook bij de Tweede Kamer is dat het geval. Deze onderwijsvorm verdient het echt om begrepen te worden bij iedereen. Ik heb zelf ook veel geleerd van dit bezoek omdat je meer van de achtergronden hoort binnen het onderwijs. Heel leuk en interessant om mee te maken”, besluit Quinten.

quinten-buijs-2