04 december 2023

Next Generation Lab – ‘De plek waar kennen, kunnen, lol en ontwikkeling samenkomen’

Netwerk, Onderwijs, Strategische partner in de regio
Op Lentiz | Reviuslyceum wordt een spannende nieuwe vorm van levensecht onderwijs gegeven. In het Next Generation Lab werken leerlingen samen met engineers aan challenges uit het bedrijfsleven, van ontwerp tot prototype. Dat levert mooie producten op, maar nog belangrijker: het schept de mindset die jongeren nodig hebben om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een betere wereld.

Levensechte challenges

“Het Next Generation Lab bestaat uit drie nieuwe lokalen die zijn ingericht als techniekwerkplaats”, vertelt directeur Timo Nuijten van het Reviuslyceum. “Onze docenten en engineers van Lely werken er samen om onze leerlingen van klas 3 levensecht onderwijs te geven. Dat gebeurt aan de hand van challenges. Leerlingen krijgen een alledaags probleem voor-gelegd en moeten daarvoor zelf een oplossing bedenken. Zo’n challenge kan zijn: ontwerp een robot om zwerfvuil van mondkapjes tegen te gaan. Eerst maken ze dan kennis met de technieken en technologieën die ze nodig hebben. Vervol-gens gaan ze aan de slag met de uitvoering. Ze sluiten af met de bouw van een prototype van hun robot.”

Gedeelde visie

De link met Lely was snel gemaakt, legt Nuijten uit. “Wij willen zo relevant mogelijk zijn voor onze leerlingen en leren zo echt mogelijk maken. Daarom waren we al langer op zoek naar manieren om het bedrijfsleven een rol te laten spelen in het havo/vwo-onderwijs; daar hadden we binnen Lentiz nog wei-nig ervaring mee. Lely is een toonaangevend bedrijf en een inspirerende, innovatieve club. Dat past heel goed bij ons. Bovendien zitten ze hier om de hoek. Lely heeft veel behoefte aan goed opgeleid personeel én een groot verantwoordelijk-heidsgevoel naar de regio. In die visie vinden we elkaar.”

Resultaten op Insta

De eerste ervaringen met het Next Generation Lab zijn goed, vertelt Nuijten. “We zijn op school steeds bezig om onze leerlingen toekomstklaar te maken. Enerzijds gaat dat om kennisoverdracht. Maar we willen vooral een plek zijn waar kennen, kunnen, lol en ontwikkeling samenkomen. Een plek waar je je hele leven wilt zijn. Dat is belangrijk, want je zult je een leven lang moeten blijven ontwikkelen. Wat leerlingen bij het Next Generation Lab maken, zie ik daarna langskomen op hun Insta. Ik hoor niet anders dan dat ze het tof vinden om zo kennis te maken met technologie en innovatie.”

Ellen Nas

“Het gaat vooral om het proces, het doorlopen van een innovatief idee” - Ellen Nass, projectleider Reviuslyceum

“Het is mijn taak om het Next Generation Lab namens het Reviuslyceum te coördineren. Het is een spannend traject, waar gelukkig heel goede mensen bij betrokken zijn. We werken nu met twee biologiedocenten en een natuurkundedocent van onze school. Die zijn heel enthousiast, het zijn echt mensen die graag op projectbasis werken. Het is voor de rooster-maker wel een uitdaging: een hele middag uitroosteren is altijd een breinkraker.

Het vak techniek bestaat op veel scholen niet meer. Je ziet daarom ook dat weinig leerlingen voor een technische vervolgopleiding kiezen. Wat wij ze in het Next Generation Lab willen bijbrengen zijn niet zozeer de harde technische vaardigheden. Het gaat vooral om het proces, het doorlopen van een innovatief idee. Die mindset is heel belangrijk.

We starten met 3 mavo en daarna gaan we verder met 3 vwo. Dat leerjaar is een bewuste keus, want in dat jaar moeten leerlingen hun profiel kiezen voor de bovenbouw. Met het Next Generation Lab krijgen ze een steuntje in de rug: ze ontdekken wat ze leuk vinden en wat niet. Daarom zou ik zoiets als dit ook graag voor de andere profielen zien, zodat leerlingen op tijd kunnen proeven van de verschillende werkvelden.”

Has van den Kieboom

“Kinderen kunnen zelf iets bijdragen aan een betere wereld” - Has van den Kieboom, projectleider GoDare

“Via GoDare investeren de bedrijven Gevasol en Lely in technische pioniers van 5 tot 25 jaar. Dat doen we vooral omdat we ons eigen enthousiasme voor techniek, ondernemerschap en innovatie willen overbrengen op jongeren. We vinden het mooi om kinderen te laten zien dat ze zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat deden we al langer op basisscholen, maar we wilden graag de doelgroep verbreden.

Het was voor ons nieuw om het hele proces van idee tot prototype met jongeren te doorlopen. De eerste cyclus verliep heel erg goed. Wat ik mooi vond: er zaten leerlingen bij die elkaar gingen helpen. En er sneuvelden stereotypen die ik zelf bedacht had: jongens gingen bijvoorbeeld heel enthousiast achter de naaimachine. Eén leerling was zo enthousiast dat hij nóg een project wilde doen. Die zetten we in als coach bij de volgende cyclus.

Het leuke van Lentiz vind ik dat ze het leerproces net zo belangrijk maken als het eindproduct. Daarbij durven ze ook buiten de gebaande paden te gaan. Timo’s instelling is ook: we gaan met veel energie aan de slag, en zo nodig sturen we bij. Zo werk ik zelf ook het liefst. Als je wilt innoveren, moet je ook experimenteren.”

Tim van der Weck

“We moeten de creatieve geest van kinderen wakker houden” - Tim van der Weck, docent GoDare

“Ik werk parttime in het basisonderwijs en parttime voor GoDare. Het is hartstikke leuk om op die manier onderwijs en techniek te combi-neren. Ik had al wat contact met een docent bij het Reviuslyceum en daarna maakte ik kennis met Timo. Zo hebben we gaandeweg een groepje mensen verzameld die het idee van het Next Generation Lab omarmden. Dat was een goede basis voor de samenwerking.

Mijn taak is de technische support van de kinderen. Ze werken in het lab met verschillende technieken, van naaien tot 3D-printen en kunst-stof snijden. Niet alle kinderen vinden dezelfde dingen leuk, maar wat ik van verreweg de meeste kinderen hoor is: waarom hebben we dit niet eerder gedaan?

Ik denk dat dit soort initiatieven in het onderwijs heel belangrijk is. De problemen waar we als samenleving tegenaanlopen vragen om creatieve oplossingen. Kinderen worden creatief geboren, maar vanaf groep 3 moeten ze in het stramien van het onderwijs. Het Next Generation Lab is een manier om die creatieve geest wakker te houden of wakker te maken. Zo zorg je dat ze out of the box leren denken.”

Dit artikel komt uit het magazine Lentiz netwerk van maart 2022 en gaat over technologie en innovatie. Verschillende Lentiz-scholen startten vernieuwende, praktische opleidingen gericht op technologie en innovatie. Lees er alles over in het nieuwe Lentiz netwerk.