15 september 2022

Ted Duijvestijn: “Je moet de taal van de ondernemer en schoolmeester spreken”

Netwerk
Ted Duijvestijn is ondernemer in het Oostland en practor bij Lentiz. In die hoedanigheid bouwt hij een brug tussen de beroepspraktijk en het onderwijs. Dat is een voorwaarde voor een toekomstbestendige sector, legt hij uit.

Ted Duijvestijn heeft als ondernemer in het Oostland zijn sporen verdiend. Met zijn broers bouwde hij het tomatenbedrijf van zijn vader uit tot Duijvestijn Tomaten; een van de meest innovatieve en duurzame tomatenkwekers van Nederland. Daarnaast zette Duijvestijn zich jarenlang in voor de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven in SOB Oostland, dat zich onder meer hard maakt voor hybride leren. De logische vervolgstap? Duijvestijn verbond zich als practor Circulaire Kas & Tuinbouw Innovatie aan Lentiz. In die rol koppelt hij Lentiz-studenten aan levensechte opdrachten in het regionale bedrijfsleven. Het belang van de link tussen onderwijs en ondernemerschap hoef je hem dus niet uit te leggen.

In de sector verankerd
“Ik denk dat die verbinding iets is dat in onze sector is verankerd”, zegt Duijvestijn. “Zelfs mijn vader was al voortdurend bezig met het opleiden van mensen en het toetsen van vakmanschap. Die brug tussen theorie en praktijk gaat ons gemakkelijk af. Twintig jaar geleden zat ik in een beroepenveldcommissie van Lentiz. Daarin wisselden docenten en ondernemers ervaringen uit, om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten op het werkveld. Voor de ondernemers in het Oostland is de samenwerking met Lentiz dus eigenlijk vanzelfsprekend. In de basis is daar weinig aan veranderd.”

Mondiale vraagstukken
Wat wel veranderde: de intensiteit van de samenwerking. Duijvestijn: “De tuinbouw heeft te maken met mondiale vraagstukken in een snel veranderende wereld. Waar we voorheen te veel naar binnen gericht waren, moeten we ons nu veel meer op de buitenwereld richten. We moeten snel inspelen op de mogelijkheden die bijvoorbeeld technologie en data ons bieden, en op de uitdagingen waar de mondiale voedselvoorziening ons voor stelt. Daarvoor heb je mensen nodig die enerzijds praktisch zijn ingesteld en anderzijds de grote lijn zien. Dat vraagt om een flexibiliteit van je onderwijs die je alleen heel dicht bij de beroepspraktijk kunt organiseren.”

Hybride leren
Duijvestijn vindt het daarom belangrijk om met zijn practoraat invulling te geven aan hybride en onderzoekend leren. “Alleen als je studenten midden in de beroepspraktijk zet, draag je bij aan een toekomstbestendige sector. Zonder die binding loop je voortdurend achter de feiten aan. Je moet als onderwijs samen met de regio en de ondernemers in die regio één agenda hebben. Dat kan pas als je niet alleen de taal van de schoolmeester spreekt, maar ook die van de ambtenaar en de ondernemer. Ik denk dat daar een grote kracht van Lentiz ligt: de mensen van Lentiz bewegen zich heel gemakkelijk door die verschillende werelden.”

" “We hebben mensen nodig die praktisch zijn ingesteld én de grote lijn zien”"

Ted Duijvestijn

Meer lezen?
Dit artikel komt uit Lentiz netwerk van september 2022. Lentiz netwerk is het relatiemagazine van Lentiz onderwijsgroep voor ondernemingen, (overheids)organisaties en onderwijsinstellingen in het Westland en Schiedam, Oostland, Midden-Delfland, Nieuwe Waterweg Noord, Barendrecht en Middelharnis.

Lees alle artikelen van Lentiz netwerk op: http://www.lentiz.nl/netwerk