29 september 2022

Jan de Mooij, voorzitter Equestrum: “Met de Equestrumcampus tillen we de hele hippische kolom een stukje op”

Netwerk
In Schipluiden start dit jaar de verbouw, nieuwbouw en restauratie van de gebouwen die de Equestrumcampus gaan vormen: hét hippische kennis- en innovatiecentrum van Nederland. Het is de kroon op een ontwikkeling die acht jaar geleden werd ingezet, dankzij een gedeelde droom van een groep ondernemers, de provincie, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de gemeente Midden-Delfland en Lentiz, zegt voorzitter van stichting Equestrum Jan de Mooij.

“’Welkom in een wereld van 750 miljoen mensen’ zeg ik altijd tegen nieuwe studenten”, vertelt voorzitter Jan de Mooij van stichting Equestrum. “Zo veel mensen zijn namelijk wereldwijd via sociale media met de paardensport verbonden. Dat is 10 procent van de wereldbevolking!. Of het nou topsport, breedtesport of aangepaste sport is: veel mensen realiseren zich helemaal niet hoe groot de hippische wereld is. Ook in Nederland. Qua economische waarde is het de tweede sport na voetbal. En Zuid-Holland is hét centrum van de paardensport in Nederland. Nergens is het aantal bedrijven en beoefenaars zo groot als hier.”

Boost voor kennis en innovatie
Er liggen in de regio dus enorme kansen op het gebied van hippisch ondernemerschap. De sector is van oudsher erg ervaringsgericht; er is daarom een grote behoefte om kennis en innovatie een boost te geven en zo de internationale koppositie van de Nederlandse sector te behouden en versterken. Sinds 2014 is De Mooij daarom samen met onder meer Lentiz in touw om hét hippische kenniscentrum van Nederland in de regio te ontwikkelen. Eerst vanuit het CHIO Rotterdam, later vanuit de zelfstandige stichting Equestrum, waarin overheden, ondernemers en onderwijs samenwerken.

Stukjes vielen op hun plek
De Mooij: “In die samenwerking vielen heel veel stukjes op hun plek. In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een aantal ondernemers actief die heel betrokken zijn bij de paardensport. Ik had het idee om dat netwerk via een ‘groene loper’ te verbinden met het Westland. Medebestuurders van Equestrum Gert Kant en ondernemer Willem van Mierlo namen hun regionale netwerk mee. Door die combinatie raakte de gemeente, provincie en Metropoolregio Rotterdam Den Haag ook geïnteresseerd. De paardensport verbond al die samenwerkingspartners eigenlijk op een heel natuurlijke manier. Allemaal zagen we het gemeenschappelijk belang.”

Juiste mensen naar voren schuiven
De Mooij had meteen een klik met het Lentiz-bestuur. “Maar wat vooral mooi is: zij hebben een heel sterk team om zich heen en hebben de gave om op het juiste moment de juiste mensen uit hun organisatie naar voren te schuiven”, vindt De Mooij. “Die Lentiz mensen zijn enorm goede ankerpunten in het hele Equestrum-netwerk. Dankzij hun inspanningen is er een curriculum gekomen dat respect afdwingt. Lentiz-studenten die nu van hun opleiding komen, kunnen echt overal in de sector terecht.”

Acht jaar keihard gewerkt
Dat betekent natuurlijk niet dat alles tot nu toe vanzelf ging. De Mooij: “We hebben acht jaar keihard gewerkt om te komen waar we nu staan. Maar we staan dan ook wel op een heel mooi punt. De gemeente Midden-Delfland is akkoord gegaan met het nieuwe bestemmingsplan en is positief over de plannen voor de Equestrumcampus in Schipluiden. Het Regionaal Investeringsfonds mbo heeft voor het initiatief een aanzienlijke subsidie toegekend. Nog dit jaar wordt onze droom van een hippisch kennis- en innovatiecentrum  dus werkelijkheid. Dat we zo ver zijn gekomen, is echt helemaal te danken aan de samenwerking tussen onderwijs, overheden en ondernemers, én aan het langjarige commitment van alle partners.”

Alles komt samen op een plek
De Equestrum-campus wordt deels gevestigd in vier rijksmonumenten die te boek staan als agrarisch erfgoed. Willem van Mierlo en tal van mede-investeerders hebben hun schouders eronder gezet om deze transformatie naar een hippische campus mogelijk te maken. Onderdeel van het plan is dat cliënten van ASVZ een woonplek krijgen op de campus. Het terrein grenst aan Paardensport Chardon, een van de hippische topbedrijven in de regio. “Zo komt alles samen op één plek”, vertelt De Mooij. “Respect voor het verleden, de topbedrijven van vandaag en de maatschappelijke betrokkenheid van de sport zijn allemaal onderdeel van de campus. Dat sprak de gemeente en de provincie ook erg aan. En dan helpt het dat je gerenommeerde partijen als ASVZ en Lentiz aan je verbonden hebt.”

Geleerd van andere campussen
Wat ook hielp: Lentiz had al de nodige ervaring met campusvorming in de regio. De Mooij: “We zijn natuurlijk bij het World Horti Center en de Food Innovation Academy gaan kijken hoe zaken daar werden aangepakt. Bij de vorming van de Equestrumcampus hebben we de successen en uitdagingen van de andere campussen waarin Lentiz participeert goed in onze oren geknoopt. In die zin is het feit dat we de campus acht jaar hebben geoptimaliseerd niet verkeerd geweest. Ik ben ervan overtuigd dat we daardoor nu een beter doordacht en veelzijdiger plan hebben. Met de Equestrum-campus tillen we de hele hippische kolom een stukje op.”

" “Onze droom van een hippisch kennis- en innovatiecentrum wordt nu werkelijkheid”"

Meer lezen?
Dit artikel komt uit Lentiz netwerk van september 2022. Lentiz netwerk is het relatiemagazine van Lentiz onderwijsgroep voor ondernemingen, (overheids)organisaties en onderwijsinstellingen in het Westland en Schiedam, Oostland, Midden-Delfland, Nieuwe Waterweg Noord, Barendrecht en Middelharnis.

Lees alle artikelen van Lentiz netwerk op: http://www.lentiz.nl/netwerk