23 september 2023

Ferrie Förster, projectleider Human Capital Zuid-Holland: “Lentiz heeft zich eigenaar getoond van de arbeidsmarktproblematiek”

Strategische partner in de regio
De Provincie Zuid-Holland en de Economic Board Zuid-Holland initieerden de Human Capital Agenda; een instrument om per sector op regionaal niveau arbeidsmarktafspraken te maken. Meer dan 66 partijen uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken aan de hand van die agenda aan de versterking van de arbeidsmarkt in de regio. Lentiz schreef mee aan het deelakkoord voor de tuinbouwsector in de Greenport. Dat akkoord heeft zijn waarde inmiddels bewezen, vertelt projectleider Ferrie Förster.

“Zo’n vier jaar geleden kwamen er stevige signalen binnen bij de provincie en de Economic Board Zuid- Holland”, vertelt Ferrie Förster. “Bedrijven zeiden: ‘Jongens, let op, we zijn niet meer goed in staat om de juiste mensen te vinden’.” Uit onderzoek bleek vervolgens dat een op de vijf bedrijven al werd belemmerd in de bedrijfsvoering door een tekort aan personeel. Tegelijkertijd zagen we dat er een groot onbenut arbeidspotentieel was. Bijvoorbeeld onder deeltijders voor wie het financieel niet loonde om meer te gaan werken. De omvang van het probleem bleek dus aanzienlijk, maar er was geen echte probleemeigenaar.”

Eerste deelakkoord
Vanuit de Human Capital Agenda worden regionale afspraken gemaakt gericht op de ontwikkeling en het van werk naar werk begeleiden van volwassenen. “Samen met een aantal partners heb ik dat via een stuurgroep van de Greenport West-Holland opgepakt voor de tuinbouwsector”, vertelt Förster. “Lentiz was daar vanaf het begin bij betrokken en heeft zich echt eigenaar getoond van de problematiek. Samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de overheid kwamen we tot het eerste deelakkoord van de Human Capital Agenda in onze regio.”

Maatwerk voor de sector
Dat was een behoorlijke puzzel, want de tuinbouw is een bijzondere sector die voor een aantal grote uitdagingen staat. Förster: “In de tuinbouw vind je veel familiebedrijven, en er werken veel seizoenswerkers en arbeidsmigranten. Die flexwerkers zitten vaak in een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Je wilt ze dus de nodige vaardigheden meegeven om die positie te verbeteren. Hun bijscholing is een expliciete doelstelling in het deelakkoord. We startten ook een deelproject gericht op familiebedrijven die op zoek zijn naar een opvolger. Het ging dus echt om maatwerk voor deze sector.”

Leven lang ontwikkelen
Bij de uitvoering van het akkoord speelde Lentiz op twee manieren een belangrijke rol, zegt Förster: “In de eerste plaats droeg Lentiz de doelstellingen uit in de eigen organisatie. Het bestuur had goed door dat het niet alleen draaide om de uitstroom uit de scholen, maar ook om het aanbod voor volwassenen. We roepen niet voor niks voortdurend dat een leven lang ontwikkelen zo ontzettend belangrijk is. Daarvoor kon Lentiz natuurlijk Cursus & Consult in stelling brengen. Ten tweede nam Lentiz deel aan een bestuurlijk overleg voor het hele onderwijsveld. Het was voor het eerst dat alle mbo’s en hogescholen in Zuid-Holland werden verenigd in één overleg.”

Tussenevaluatie
Eerder dit jaar vond een tussenevaluatie van het deelakkoord plaats. Daar kwamen aandachtspunten uit naar voren, maar het overheersende beeld was positief. “De human-capitalafspraken hebben tot nu toe 1,9 miljard euro aan toegevoegde waarde opgeleverd”, vertelt Förster. “Die waarde zit vooral in de bijscholing van werknemers, maar ook in de werving van werkloze en werkzoekende mensen. Dat is mede te danken aan de oproep van Lentiz om integraal naar het probleem te kijken en om creatief na te denken over waar we mensen vandaan kunnen halen.”

World Horti Center
Kijkend naar de toekomst heeft Förster twee aanbevelingen voor Lentiz: “Eén: blijf volop inzetten op de Human Capital Agenda met flexibel en modulair hybride onderwijs voor volwassenen – óók voor flexwerkers. En twee: gebruik het World Horti Center om jullie inspanningen naar een volgend niveau te tillen. Het World Horti Center is uitgegroeid tot een begrip in de tuinbouw en innovatie, een prachtige showroom met best practices. Het zou prachtig zijn als iedere werknemer daar terechtkan voor zijn of haar bijscholingscursus. Dan is het echt hét centrum van een leven lang ontwikkelen in de tuinbouw.”

Meer lezen?
Dit artikel komt uit Lentiz netwerk van september 2022. Lentiz netwerk is het relatiemagazine van Lentiz onderwijsgroep voor ondernemingen, (overheids)organisaties en onderwijsinstellingen in het Westland en Schiedam, Oostland, Midden-Delfland, Nieuwe Waterweg Noord, Barendrecht en Middelharnis.

Lees alle artikelen van Lentiz netwerk op: http://www.lentiz.nl/netwerk