09 december 2023

Ron Kooren, bestuurder Albeda en Harry de Bruijn, bestuurder ROC Mondriaan: “In MBO Westland werken we samen op basis van 100 procent vertrouwen”

Samenwerking tussen scholen
In het gebouw van MBO Westland werken Albeda, ROC Mondriaan en Lentiz samen onder één dak en onder één naam, zonder dat de partijen formeel een eenheid zijn. Die samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en op de overtuiging dat de partijen hun studenten beter samen kunnen bedienen dan alleen, vertellen bestuurders Harry de Bruijn en Ron Kooren.

‘Onderwijsvrienden’: zo omschrijft bestuurder Harry de Bruijn de verhouding tussen Lentiz en zijn ROC Mondriaan. Die relatie gaat terug naar de jaren tachtig. Toen al zagen de twee partijen dat ze gezamenlijk een veel completer opleidingsaanbod hadden dan apart. De Bruijn: “Wij zijn een instelling met 25.000 deelnemers en een heel duidelijke focus. Zo’n samenwerking met Lentiz zag ik dus totaal niet als een bedreiging, maar vooral als een kans. Ik zeg weleens gekscherend: zij doen de plantjes, wij de etiquette.”

Strategische samenwerking
Bij Ron Kooren van Albeda is precies hetzelfde geluid te horen. “Wij zijn een van de grootste ROC’s in Nederland, met een sterke aanwezigheid in de regio Rijnmond tot aan het Westland. Waar we de Greenport raken, zoeken we graag de strategische samenwerking op met Lentiz. Zij zijn ijzersterk in de groene opleidingen, wij in de grijze opleidingen. Dan kun je wel elkaars concurrent zijn, maar je kunt ook denken: samen bieden we studenten een veel completer aanbod. Bovendien help je elkaar in de bestuurlijke drukte. Gert Kant heeft een uitgebreid netwerk in de Greenport. Ik heb er alleen maar baat bij als hij ook mijn belangen behartigt in die regio.”

Volledig aanbod
De drie bestuurders voegden de daad bij het woord in MBO Westland. Daar werken Albeda, Mondriaan en Lentiz samen onder één naam, met een onderling afgestemd opleidingsaanbod, maar zonder één school te worden. “Een uniek construct”, zegt De Bruijn. “Onafhankelijk van elkaar kunnen we daar gewoon niet de kwaliteit bieden waar we voor staan, omdat je dan drie té kleine instellingen hebt. Samen hebben we een echte school met een volledig aanbod. Het mooie is: de drie directeuren hebben onderling een overleg als een directieteam, voor een optimale afstemming.”

Onderling vertrouwen
Zo’n samenwerking vraagt om een rotsvast onderling vertrouwen. Dat is er ook, zegt De Bruijn: “Gert Kant is de vaandeldrager van MBO Westland, maar hij neemt ons voldoende mee in alles wat hij doet. In ruil daarvoor laten wij hem zijn gang gaan, op basis van 100 procent vertrouwen. En weet je? Lentiz maakt het keer op keer waar.” Kooren: “We varen ook blind op elkaar omdat we allemaal beseffen hoe belangrijk deze samenwerking is voor de regio. Het is een cadeautje, dat voelen we alle drie zo.”

Verdere verdieping
De samenwerking tussen de drie partners wordt steeds verder verdiept en verbreed. Zo heeft Lentiz het voortouw genomen in een alliantie met Inholland en de samenwerkende universiteiten Leiden, Delft en Erasmus, om het aanbod te verrijken met hbo en universitair onderwijs. En Albeda participeert mee in Lentiz-projecten in Middelharnis, Barendrecht en de Food Innovation Academy in Vlaardingen. “In elk gesprek met Lentiz komt de vraag aan de orde wat we elkaar nog meer te bieden hebben”, zegt Kooren. “Zo versterken alle partijen hun onderwijs, wat uiteindelijk onze studenten ten goede komt.”

Vertrouwensband in de hele organisatie
De bestuurders beseffen dat ze er met alleen bestuurlijk commitment niet zijn. De Bruijn: “Maar ik ben ervan overtuigd dat we de vertrouwensband die we hebben, ook overbrengen op onze medewerkers.” Kooren beaamt dat: “Ik hoor van mijn medewerkers op MBO Westland hoe ontspannen de onderlinge samenwerking is. In het begin vroegen ze aan bezoekers: ‘Komt u voor Albeda, Mondriaan of Lentiz?’ Dat onderscheid vervaagt. Ze zijn zich er natuurlijk van bewust wie hun werkgever is, maar ze voelen zich tegelijkertijd onderdeel van een groter geheel. Dat vind ik heel belangrijk, want dat geeft het vertrouwen dat je ook na een bestuurswissel op dezelfde voet verder kan.”

Toekomstbestendige samenwerking
Kooren en De Bruijn zijn er zeker van dat het driemanschap toekomstbestendig is. Hun ambities voor de onderlinge samenwerking? “Een doorlopende leerlijn en een leven lang ontwikkelen worden steeds belangrijker”, vertelt Kooren. “De banden tussen voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universiteit moeten we dus nog verder aanhalen. Dat betekent dat we ook vo-scholen buiten Lentiz dichterbij moeten halen.” De Bruijn: “Daarnaast denk ik aan meer cross-overs. Nu bieden we onze opleidingen zij-aan-zij aan, maar ik kan me ook voorstellen dat we gezamenlijke opleidingen ontwerpen, waarin ieder zijn eigen expertise inbrengt. Dan haal je nóg meer uit deze vruchtbare samenwerking.”

" “Waar we de Greenport raken, zoeken we graag de strategische samenwerking op met Lentiz”"

Meer lezen?
Dit artikel komt uit Lentiz netwerk van september 2022. Lentiz netwerk is het relatiemagazine van Lentiz onderwijsgroep voor ondernemingen, (overheids)organisaties en onderwijsinstellingen in het Westland en Schiedam, Oostland, Midden-Delfland, Nieuwe Waterweg Noord, Barendrecht en Middelharnis.

Lees alle artikelen van Lentiz netwerk op: http://www.lentiz.nl/netwerk