Het Lentiz logo

Het logo van Lentiz is gemoderniseerd en vereenvoudigd. Het logo bestaat uit één kleur blauw. Het beeldmerk heeft een ronde cirkel, waardoor het een compacte uitstraling heeft. Doordat de naam korter is geworden, is het logo beter leesbaar op klein formaat. Het beeldmerk staat altijd links van de naam.

Het logo in de steunkleuren

In de basis is het logo altijd blauw. Het kan voorkomen dat bij toepassingen een andere kleur beter contrasteert. Hiervoor kan gekozen worden uit de twee steunkleuren: turquoise of lichtgroen.

Ook in zwart-wit is het logo toepasbaar, waarbij de diapositieve variant ook op andere achtergrondkleuren gebruikt kan worden.

Zorg voor voldoende witruimte rondom het logo.

De verhoudingen van het logo zijn als volgt:

De schoollogo’s

We spreken bij Lentiz over een endorsed merkarchitectuur. Dit betekent dat het ‘moedermerk’ Lentiz de basis vomt voor de visuele identiteit. Maar er is ook ruimte voor de eigen identiteit van de (submerken) scholen. Alle scholen die behoren bij Lentiz voeren hun eigen schoolnaam. In de schrijfwijze wordt de schoolnaam altijd voorafgegaan door de naam Lentiz.

Onder de schoolnaam kan een subregel geplaatst worden. De subregel staat in onderkast en is 50% blauw. De subregel hoeft niet altijd in combinatie met het logo gepubliceerd te worden.

Logo in schoolkleuren

Het logo van de scholen is altijd Lentiz-blauw, maar elke school heeft zijn eigen onderscheidende steunkleur. Deze steunkleur wordt nadrukkelijk toegepast in de uitingen die de school doet. Denk aan bochures, social media of de website.

Richtlijnen voor het gebruik van het logo

Gebruik in alle uitingen van Lentiz (en de scholen) altijd het logo van de afzender. Plaats het logo op een logische, zichtbare positie. Voorkeur is links bovenaan of rechts onderaan. Uitzonderingen hierop zijn altijd mogelijk in verband formaten of andere beeldbepalende elementen in een uiting. Zorg altijd voor een goed uitgebalanceerde lay-out.

Maak nooit vervormingen of aanpassingen aan het logo.

De kleur van het logo mag aangepast worden in de schoolkleur (met uitzondering van de zakelijke correspondentie zoals op briefpapier e.d.).

Het beeldmerk (de cirkel met schelp) mag ook als los beeldelement in een lay-out worden toegepast. Een andere mogelijkheid is om het beeldmerk diapositief toe te passen. Zie voorbeelden:

Wees voorzichtig met het plaatsen van een logo onder een hoek anders dan 90 graden.

Uitzonderingen

Uitzonderingen op het Lentiz logo mogen alleen gemaakt worden als daar afspraken over zijn. Zo is dat het geval bij Lentiz | LIFE College, MBO Westland en Lentiz | International.

Lentiz | LIFE College is onderdeel van Lentiz en voert een eigen huisstijl.

Lentiz | MBO Westland is onderdeel van de federatie World Horti Center waarvan Lentiz deel uitmaakt. MBO Westland is de gemeenschappelijke naam voor de aanbieders van mbo in het WHC Naaldwijk: Albeda, Mondriaan en Lentiz.

Voor de activiteiten in het buitenland gebruikt Lentiz een eigen logo: Lentiz International. Lentiz International is de mondiale naam voor Lentiz | Cursus & Consult, de afdeling voor contractactiviteiten binnen Lentiz. De logokleur is oranje om de Hollandse herkenbaarheid te waarborgen.

Het kan voorkomen dat scholen naast het logo een label/keurmerk mogen voeren. De positie van het keurmerk wordt in overleg bepaald met de afdeling PR en Communicatie.

Toevoegingen aan het school-logo kunnen zijn:

  • Logo Excellente school
  • Logo Beleef het verschil (Geuzencollege)
  • Logo Floriz (Floracollege)
  • Logo Daltonvereniging
  • Label Groene Lyceum