Lesgeven bij Lentiz

Onze mogelijkheden

Om les te geven moet je bevoegd zijn of worden. Je hebt daarvoor een onderwijsbevoegdheid voor een bepaald vak nodig. Heb je deze nog niet? Dan mag je misschien toch lesgeven, bijvoorbeeld als zij-instromer of gastdocent. Of onder verantwoordelijkheid van een andere docent.

Er zijn diverse mogelijkheden om bij Lentiz aan de slag te gaan.

Leerlingen aan tafel tijdens een les

Leerlingen maken de toekomst

Iedere Lentiz-leerling maakt zijn eigen keuzes en succes. We verwachten van al onze leerlingen dat ze die regierol serieus nemen. En dat ze reflecteren op de gevolgen van hun keuzes: iedere keuze die ze maken heeft effect, op henzelf en op de wereld om hen heen, zowel op de korte als op de lange termijn. Die consequenties kunnen doorzien en het eigen handelen daarop aanpassen maakt Lentiz-leerlingen echte toekomstmakers.

Rol docent

Van docenten verwachten we dat ze leerlingen begeleiden bij het bovenstaande proces. Ook stimuleren we leerlingen internationale ervaring op te doen. Dat betekent dat ze op de hoogte zijn van de mondiale ontwikkelingen op hun vakgebied. Dat kan door in te zetten op wereldoriëntatie of samen te werken met internationaal georiënteerde bedrijven en onderzoeksinstellingen, maar ook door partnerschappen aan te gaan met collega-scholen in het buitenland.

Benieuwd naar de vacatures van Lentiz?

Vacatures