Van de decaan..

Een schooldecaan, wat is dat eigenlijk?


Een schooldecaan is een leraar die de leerlingen behulpzaam is bij de studie- en beroepskeuze.

Op de onderbouw zijn dat mevr. S. Krug (WZL) en dhr. M. Telder (AKL).

Voor vragen zijn zij te bereiken via:

skrug@lentiz.nl

mtelder@lentiz.nlLOOB


Loopbaan Oriëntatie Ontwikkeling en Begeleiding


In de 2e klas moet je op het vmbo de sector gaan kiezen, die je in de 3e klas wilt gaan volgen.

Op het Geuzencollege zijn dat de volgende sectoren:

  • Zorg en Welzijn
  • Sport en Welzijn
  • Marketing en Ondernemen
  • Horeca en Commercie
  • Lifestyle en Multimedia
  • Techniek en Onderhoud

Omdat het een belangrijke beslissing is die de leerlingen moeten nemen, besteden wij er veel aandacht aan.


In de periode vanaf de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen elke

week een LOOB-les. De leerlingen worden wegwijs gemaakt in de wereld van sectoren en leerwegen.

Wij gebruiken hiervoor onder andere de methode Qompas. De leerlingen maken met behulp van deze methode een loopbaanportfolio. Dit portfolio wordt elk schooljaar aangevuld en kan in het examenjaar gebruikt worden bij de intake van het MBO.


We maken een aantal interesse- en beroepentests via de methode Qompas. Gedurende het schooljaar krijgen de leerlingen veel informatie over opleidingen en beroepen. 

In november komen de teamleiders van de bovenbouw vertellen over de keuze, die gemaakt kan worden. In januari komen de bovenbouwdocenten van de keuzevakken lesgeven in de onderbouw. Op deze manier krijgen de leerlingen op verschillende manieren informatie en wordt de drempel verlaagd, omdat ze ook kennis maken met de docenten van de bovenbouw. 

In februari krijgen ze voorlichting bij de verschillende sectoren in de bovenbouw. Tijdens de Open Dag op woensdag 8 februari worden alle leerlingen en hun ouders uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de sector, die de leerling op het oog heeft.


Op deze manier hopen we dat onze 2e klas leerlingen een goede keuze kunnen maken.