Geuzencollege

Hoe wij het verschil maken

Het Geuzencollege wil méér zijn dan zomaar een school. Dat doen we onder meer door onze lessen leuk en uitdagend te maken. Leren lukt het best wanneer leerlingen het naar hun zin hebben! Maar ook met onze aandacht voor burgerschap, begeleiding bij leerproblemen en heldere en open communicatie hopen wij het verschil te maken. Net als de Geuzen in de Tweede Wereldoorlog, de verzetsgroep waarnaar wij vernoemd zijn.

Prettige leeromgeving

Het beste uit onze leerlingen halen, dat is ons doel. Daarom zorgen we voor leuke en uitdagende lessen en staat op al onze locaties een gezellige sfeer voorop. Ook onze aandacht voor goede omgangsvormen, wederzijds respect en betrokkenheid bij elkaar zorgen voor een prettige leeromgeving. De gezelligheid op het Geuzencollege zie je goed terug op de donderdagmiddag, wanneer leerlingen in de onderbouw zich uitleven in de sportklas, techniekklas, kunstklas of musicalklas. Spelenderwijs ontdekken ze zo waar hun passie ligt.

Praktijkgericht onderwijs

Leren is vaak een kwestie van doen. Daarom gaan op het Geuzencollege theorie en praktijk hand in hand. Op onze bovenbouwlocatie aan het Geuzenplein proberen we levensechte onderwijssituaties te creëren. Afhankelijk van de opleiding (Zorg & Welzijn, Sport & Welzijn, Marketing & Ondernemen, Horeca & Commercie, Lifestyle & Multimedia of Techniek & Onderhoud) beschikken we daarvoor onder meer over een ziekenhuisbed, rolstoelen, kappers-wasbakken en een volwaardige restaurantkeuken. Ook met gastsprekers, excursies en diverse boeiende stages bereiden we leerlingen voor op de beroepspraktijk. Met Lokaal97 beschikken we zelfs over een eigen winkel, gevestigd aan de Vlaardingse Fransenstraat.

Burgerschap

Een apart thema binnen onze school vormt burgerschap. We doen ons best van leerlingen bewuste en verantwoordelijke burgers te maken en hebben dit verweven met onze schoolstructuur. Samen leven moet je leren is daarbij het bovenliggende thema. De onderwijsinspectie is van mening dat we met deze onderwijsvorm tot de landelijke uitblinkers behoren! We dragen daarom het predicaat ‘Excellente School’ en daar zijn we uiteraard enorm trots op.

Onze kernwaarden

Bijzondere begeleiding

Leerlingen met leerproblemen kunnen binnen de Basisberoepsgerichte Leerweg en de Kaderberoepsgerichte Leerweg gebruikmaken van Leerwegondersteuning (LWO). Dit zijn speciale lesuren met kleine klassen en een vast groepje docenten. Zo krijgt iedereen toch de kans een diploma te halen op een zo hoog mogelijk niveau. Voor een kleine groep leerlingen is zelfs dit niet genoeg. Hiervoor bestaat LWO+. Het Geuzencollege beschikt over zó veel expertise, dat we deze speciale begeleiding ook voor leerlingen uit Schiedam en Maassluis mogen bieden.

Open communicatie

Een goed contact met ouders, verzorgers en leerlingen vinden wij erg belangrijk. We hebben daar zelfs een speciaal communicatieprotocol voor ontwikkeld, gecombineerd met een schema. Zo is in één oogopslag duidelijk wie bij bepaalde zaken het eerste aanspreekpunt vormt. Ons doel: open en helder communiceren met zo min mogelijk schakels. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de leerling, wat goede contacten over en weer essentieel maakt.

Vier kernwaarden

Met onze vier kernwaarden vatten we samen waar het Geuzencollege voor staat: Persoonlijk, Betrokken, Ondernemend en Ambitieus. Zie het als onze kernbelofte. Het maakt helder wat we willen zijn: een school die het verschil maakt.