Geuzencollege

Informatie voor ouders

Ook voor ouders zijn we graag een school die het verschil maakt. Met onze heldere communicatie, actieve ouderraad en ruimte voor feedback doen we daarvoor ons best. Uiteindelijk zijn ouders en school samen voor de leerling verantwoordelijk.

Een goed, open en persoonlijk contact met ouders/verzorgers vinden we als christelijke school erg belangrijk. Wederzijds respect en vertrouwen staan daarbij voorop. Voor leerlingen is het fijn als ouders en school prettig met elkaar omgaan, dat voelt wel zo veilig. Zo staan we altijd open voor feedback of kritiek, zijn ouders van harte welkom om mee te denken over ons onderwijs en spelen de drie ouderraden (voor elke locatie één) bij ons een actieve rol. We proberen ouders bij de school te betrekken en van zoveel mogelijk zaken op de hoogte te stellen.

 

 

SOMtoday

Op SOMtoday kun je cijfers, huiswerk en absentie in zien.

Informatie over SOMtoday

Ouderavonden

Elk schooljaar begint met een algemene ouderavond, waarbij kennismaken met de mentor voorop staat. Twee keer per jaar organiseren we spreekuren waarbij ouders/verzorgers kunnen praten over schoolresultaten. Bij klassen met leerwegondersteuning komen dergelijke spreekuren vaker voor. Zowel na het eerste als het tweede rapport ben je op school welkom voor de zogenaamde tien-minuten-gesprekken. Je kunt dan met docenten kort praten over zelfgekozen onderwerpen. Je wordt voor de ouderavonden uitgenodigd via een e-mailbericht.

Op speciale informatieavonden lichten we ouders/verzorgers voor over belangrijke keuzes die hun zoon of dochter moeten maken, bijvoorbeeld bij de sectorkeuze. Ook kan op zo’n avond een bepaald thema centraal staan. Voor dergelijke bijeenkomsten ontvang je van ons een schriftelijke uitnodiging.

Contact

Bij vragen, problemen of aanmerkingen kun je rechtstreeks contact opnemen met de mentor of vakdocent. Hoe dergelijk contact met de school precies werkt, lees je hier. Wederzijds contact mag nooit ingewikkeld zijn. Op het Geuzencollege houden we daarom van korte, rechtstreekse lijnen met zo min mogelijk schakels. Hoe we als school communiceren, ligt vast in ons communicatieprotocol.

Als school stellen we hulp van ouders erg op prijs, denk bijvoorbeeld aan hand- en spandiensten bij onze buitenschoolse activiteiten of brugklaskamp. Omgekeerd kunnen ouders hulp van de school inroepen, bijvoorbeeld bij het betalen van studiekosten of het aanvragen van bijzonder verlof.

Voor diverse belangrijke zaken vind je rechts op deze pagina een aantal links. Kijk ook even bij de Veelgestelde vragen.