Geuzencollege

Officiële stukken

Veel van de afspraken die op onze school gelden zijn vastgelegd in officiële documenten.

Sommige van deze officiële documenten gelden voor de gehele Lentiz onderwijsgroep.

Bijvoorbeeld:

  • Privacyverwerking leerlinggegevens
  • Protocol Social Media
  • Protocol gescheiden ouders
  • Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking

De afspraken die alleen voor het Geuzencollege gelden staan hiernaast.