Algemene informatie

Lentiz | Geuzencollege - Beleef het verschil!

Het Lentiz | Geuzencollege speelt midden in de Vlaardingse samenleving een rol van betekenis en daar zijn we trots op. Ruim 900 vmbo-leerlingen bieden we een boeiende, plezierige en veilige leeromgeving, vol kansen en uitdagingen. Met dynamisch onderwijs het beste uit ze naar boven halen, dat is ons doel. Daarvoor beschikken we over 3 gebouwen, aan het Geuzenplein, de Arij Koplaan en de Willem de Zwijgerlaan.

Aanmelden: hoe gaat dat?

Dat gaat eenvoudig via deze website.
Je geeft via een formulier aan dat je geïnteresseerd bent.
Wij nemen daarna contact met je op voor het maken van een afspraak.

Online aanmelden

Algemeen

Leerlingen kunnen bij ons terecht voor alle leerwegen binnen het vmbo. Dat zijn de theoretische leerweg/mavo (TL+), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de basisberoepsgerichte Leerweg (BBL).

Het Geuzencollege is een christelijke school. Dat zie je aan onze dagopening met een stukje uit Oase, maar merk je vooral aan onze omgangsvormen. Wederzijds respect vinden we vanzelfsprekend. We leren over elkaars levensovertuiging, hebben oog voor elkaar en bieden ruimte om jezelf te mogen zijn. Pesten gaan we actief te lijf. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen zich op school veilig en prettig voelt.

Onze stijl en zorg zie je ook terug in onze kernwaarden: Persoonlijk, Betrokken, Ondernemend en Ambitieus. Zie het als onze leidraad, de basis waarop we werken. Met uitdagend en praktijkgericht onderwijs proberen we leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Een mooi voorbeeld is onze aandacht voor burgerschap, waarbij we jongeren leren nadenken over de maatschappij en de rol die zij daarin vervullen.

Mede door deze inspanningen mag het Geuzencollege zich een ‘Excellente School’ noemen. We verkregen dit predicaat reeds viermaal op rij! Tevens dragen we het vignet ‘Gezonde School’, mede dankzij een verantwoord kantineassortiment. We zijn ook een Fair Trade-school, met dank aan onze aandacht voor duurzaamheid.

Onderbouw

Met leuke lessen, diverse projectweken en andere activiteiten maken we leren zo plezierig mogelijk. Wie het naar zijn zin heeft op school, leert immers beter! Zowel in de Westwijk (Arij Koplaan) als de Holy (Willem de Zwijgerlaan) zorgen we er daarom voor dat leerlingen zich thuis voelen. De klassen maken we niet te groot, met voldoende ruimte voor persoonlijke aandacht. We doen ons best de overgang vanaf de basisschool zo eenvoudig mogelijk te maken.

Ook de mentor helpt daarbij, door bijna dagelijks voor de leerlingen beschikbaar te zijn. Dat voelt veilig en vertrouwd. Tevens fungeert hij of zij voor ouders/verzorgers als eerste contactpersoon. De mentor geeft ook het Geuzenuur, waarin onder meer gevoelens, conflictsituaties en het maken van keuzes ter sprake komen. Tijdens de zogenaamde flexuren kunnen leerlingen zelfstandig tijd aan hun school- of huiswerk besteden. Indien ze in een bepaald vak meer uitleg nodig hebben, kunnen ze bijles krijgen.

Bij wat grotere leerachterstanden bieden we binnen de KBL en BBL ook Leerwegondersteuning (LWO) aan. Met twee extra lesuren per week, een klein groepje docenten en kleine klassen (maximaal 18 leerlingen) geven we persoonlijke begeleiding op maat. Zo helpen we leerlingen een diploma te halen op een zo hoog mogelijk niveau.

Bovenbouw

Op onze locatie aan het Geuzenplein bereiden we leerlingen voor op het examen en het mbo. Ze kunnen bij ons kiezen uit 6 opleidingen: Zorg & Welzijn, Sport & Welzijn, Marketing & Ondernemen, Horeca & Commercie, Lifestyle & Multimedia en Techniek & Onderhoud.

Met veel stages, gezellige lokalen, praktijkgericht onderwijs en diverse excursies maken we van elke opleiding een belevenis. Bijzonder is ons eigen restaurant LEF! op de bovenste etage, compleet met keuken. Op diverse avonden per maand doen leerlingen Horeca & Commercie hier praktijkervaring op. Ze ontvangen gasten van buiten de school en verzorgen voor hen een compleet driegangendiner.

Elke leerling met 'VMBO' in zijn of haar advies is bij ons van harte welkom!

top