Geuzencollege

Veel gestelde vragen..

 • Wat zijn de telefoonnummers van de drie locaties?

  Bovenbouw locatie West:   010 – 434 85 55

  Onderbouw locatie Holy:   010 – 474 27 50

  Onderbouw locatie West:   010 – 445 31 28

 • Hoe kan ik verlof aanvragen voor mijn kind?

  Voor verlof dat korter duurt dan een dag, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de huisarts of orthodontist, kun je dit formulier invullen en meegeven naar school. Een kort briefje met een handtekening of een telefoontje is ook in orde.
  Voor speciaal verlof dat een hele dag of langer duurt, moet dit formulier worden ingevuld en minimaal 3 werkdagen voor het verlof worden ingeleverd bij de teamleider.

 • Wat moet ik doen als mijn zoon of dochter ziek is?

  Bel dan vóór 9:00 uur met de administratie van de locatie waar uw zoon of dochter les krijgt.

  Bovenbouw locatie West:   010 – 434 85 55

  Onderbouw locatie Holy:   010 – 474 27 50

  Onderbouw locatie West:   010 – 445 31 28

 • Met welk advies kan mijn kind op het Geuzencollege terecht?

  Als er “VMBO” in het advies van de basisschool staat.

 • Welke opleidingen bieden jullie aan?

  Leerlingen kiezen in de tweede klas uit een van de volgende zes opleidingen, die ze in de bovenbouw gaan volgen:

  Horeca & Commercie

  Lifestyle & Multimedia

  Marketing & Ondernemen

  Sport & Welzijn

  Techniek & Onderhoud

  Zorg & Welzijn

 • Welke niveaus zijn er binnen het vmbo?

  In het vmbo heten die ‘leerwegen’. We onderscheiden de Basisberoepsgerichte leerweg (BBL), Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL), Gemengde leerweg (GL) en Theoretische leerweg/mavo: (TL+)

 • Kan ik als ouder meedenken over het onderwijs dat jullie aanbieden?

  Ja, dat kan. Iedere locatie heeft een ouderraad. En vanzelfsprekend hebben we ook een medezeggenschapsraad waar ouders in vertegenwoordigd zijn. Hier kun je daarover meer informatie.

 • Hoe gaan jullie om met pestgedrag?

  We pakken pestgedrag altijd aan. Zodra we horen dat er gepest is, gaat er een vast protocol in werking. We kunnen pestgedrag helaas niet voorkomen, maar juist omdat we vinden dat de schooltijd voor iedereen leuk moet zijn, zetten we ons hier extra voor in.

 • Mag mijn kind zijn mobieltje meenemen in de klas?

  We zijn een smartphone vrije school. Leerlingen leggen hun mobiel bij binnenkomst in hun kluisje en nemen ‘m aan het einde van de dag weer mee naar huis. Zo zijn ze onderweg wél bereikbaar maar stoort het ons niet tijdens de lessen.

 • Kan ik hulp krijgen bij het betalen van studiekosten?

  Ja, dat kan. Zo hebben we een regeling om kosten gespreid te betalen. Ook kunnen we je doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Neem bij vragen of problemen contact op met onze administratie, we helpen je graag!

 • Kan ik persoonlijk contact opnemen met een docent?

  Ja, dat is mogelijk. Dat kan telefonisch of per e-mail. Bel even met school en laat een berichtje achter. De docent neemt daarna contact op.

 • Hoe kan ik als ouder nieuwe inloggegevens aanvragen voor SOMtoday?

  Nieuwe inloggegevens kunnen aangevraagd worden per e-mail: ouderportal-geu@lentiz.nl