Onderwijsaanbod

Onze leerwegen

Wat leuk dat je hier een kijkje neemt!

Het Geuzencollege is een school voor vmbo. Je kunt dus bij ons terecht wanneer je vmbo in je advies hebt gekregen. We bieden de volgende leerwegen aan:

– Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
– Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
– Theoretische leerweg (TL) oftewel MAVO
– Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg met LWO+

Leerwegondersteuning LWO is bij elke leerweg mogelijk.

In de onderbouw komen de meeste leerlingen terecht in zogenaamde dakpanklassen. Zo’n klas heeft twee niveaus, bijvoorbeeld BBL en KBL. Als leerling weet je op welk niveau je werkt. Je krijgt dan ook toetsen die horen bij jouw niveau. Is het te makkelijk voor je, dan kun je een niveau omhoog. Maar ook als het allemaal wat te moeilijk is, kunnen we het niveau aanpassen. Soms hoef je dan niet eens naar een andere klas. Belangrijk is dat de leerweg precies bij je past.

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Voor leerlingen die graag praktijkgericht bezig zijn, is dit het basisniveau. Vanaf de bovenbouw heb je naast je vier examenvakken ook twaalf lesuren per week een beroepsgericht programma.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
Ten opzichte van de BBL ligt het niveau van de avo-vakken iets hoger. Het aantal lesuren beroepsgericht onderwijs in de bovenbouw is gelijk aan de BBL.

Theoretische leerweg (TL) oftewel MAVO
Wij hebben een unieke vorm van mavo-onderwijs. Deze opleiding is de voorloper van de praktische mavo, een nieuwe leerweg die landelijk nog in ontwikkeling is. In de bovenbouw volg je naast de zes mavo-vakken een praktijkgericht programma van zes lesuren per week. In samenwerking met bedrijven doe je veel praktijkervaring op waarmee je straks een voorsprong hebt in het mbo of op de havo.

Leerwerktraject LWT
Voor BBL leerlingen met een praktijkgerichte leerstijl, voor wie de theorievakken zwaar zijn, hebben we het leerwerktraject. Leerlingen kunnen in het derde leerjaar instromen in LWT. Dit is een versmald BBL traject, waarin leerlingen in twee vakken examen doen. De nadruk ligt op de beroepspraktijk en het opdoen van werkervaring en is minder gericht op theoretische vakken.

Onze opleidingen
Bij de leerwegen BBL en KBL maak je in leerjaar 2 een keuze voor de bovenbouw uit één van onze zes opleidingen.
Hieronder kun je meer over deze opleidingen lezen.